Ledningsgruppen

  • Per Ashorn, forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö, ordförande
  • Marko Salmi, forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö, ordförande
  • Atte Oksanen, forskningsrådet för kultur och samhälle
  • Maria Arvio, Hjärnstiftelsen
  • Juha Hämäläinen, University of Eastern Finland
  • Antti Lauerma, Medicinska Stiftelsen i Finland
  • Päivi Miettinen, Stiftelsen för pediatrisk forskning
  • Markus Perola, Institutet för hälsa och välfärd
  • Ursula Schwab, University of Eastern Finland
  • Jarmo Wahlfors, Cancerstiftelsen

Har du frågor eller synpunkter?