Ledningsgruppen

  • Petri Karonen, forskningsrådet för kultur och samhälle, ordförande
  • Jaana Seikkula-Leino, forskningsrådet för kultur och samhälle, vice ordförande
  • Tommi Inkinen, forskningsrådet för kultur och samhälle
  • Patric Östergård, forskningsrådet för naturvetenskap och teknik 

Har du frågor eller synpunkter?