Digitaaliset ihmistieteet - DIGIHUM (2016-2022)

DIGIHUMissa hyödynnetään digitaalista teknologiaa ja modernin datatieteen menetelmiä humanististen ja yhteiskuntatieteellisten aineistojen keruussa, hallinnassa ja analyysissä. Ohjelmassa tarkastellaan digitalisaation kehitystä kulttuurisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä.

Digitaaliset ihmistieteet (engl. Digital humanities) on käsite, jolla viitataan uuden teknologian hyödyntämiseen humanistisessa ja yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa. Digitaaliset ihmistieteet -akatemiaohjelman alueeseen kuuluvat erilaiset uudet menetelmät ja tekniikat, joissa digitaalista teknologiaa ja modernin datatieteen menetelmiä hyödynnetään humanististen ja yhteiskuntatieteellisten aineistojen keruussa, hallinnassa ja analyysissä.Digitaalisten ihmistieteiden alalla on Suomessa vahva traditio. Yhdistämällä eri puolilla olevaa osaamista Suomen on mahdollista edustaa nopeasti kehittyvällä alalla maailman huippua. Ohjelma lähtee perustutkimuksen tarpeista, mutta alalla tapahtuvalla teknologisella kehityksellä on myös käytännön sovellusmahdollisuuksia, joita on tarpeellista tutkia.

Tutkimuksen kehittäminen edellyttää laaja-alaista yhteistyötä, johon osallistuvat alan tutkijoiden lisäksi teknologioiden asiantuntijat, muistiorganisaatioiden (kirjastot, arkistot) edustajat, ja tietokantojen ylläpitäjät ja kehittäjät. Ohjelmaan kuuluu myös digitalisaatiokehityksen tarkastelu kulttuurisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä.

Digitaaliset ihmistieteet -ohjelmassa järjestettiin haku rahoituskaudeksi 2020-2022. Tässä haussa ohjelman jaosto päätti rahoittaa viisi konsortiota. 

Lisätietoja

  • ohjelmapäällikkö Risto Vilkko, p. 029 533 5136
  • ohjelmapäällikkö Mikko Ylikangas, p. 029 533 5143
  • suunnittelija Sanna Hytönen, p. 029 533 5032

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?