Öppen tillgång till andra vetenskapliga publikationer

Akademin uppmanar också att konferensartiklar och monografier publiceras med open access. Akademin bereder anvisningar om genomförandet och finansieringen av öppen tillgång till konferensartiklar och monografier efter att den nationella policyn om öppen tillgång till forskningspublikationer har kompletterats med riktlinjer om monografier.

Har du frågor eller synpunkter?