Öppen tillgång till andra vetenskapliga publikationer

Finlands Akademi uppmanar att också konferensartiklar publiceras med öppen tillgång. Akademin bereder närmare anvisningar om genomförandet och finansieringen av öppen tillgång till konferensartiklar under 2021.

Vi uppmanar dessutom att monografier publiceras med öppen tillgång. Vi bereder närmare anvisningar om genomförandet och finansieringen av öppen tillgång till monografier under 2021.

Har du frågor eller synpunkter?