Att arkivera artiklar

Oavsett hur den öppna tillgången genomförs ska de vetenskapliga publikationerna för ett akademifinansierat projekt arkiveras i ett publikationsarkiv som garanterar långvarig förvaring och gratis öppen tillgång. Arkiveringen kan genomföras antingen med hjälp av publikationsarkiv som upprätthålls av forskningsorganisationer eller med internationella disciplinspecifika publikationsarkiv.

Har du frågor eller synpunkter?