Datahantering och öppenhet

Finlands Akademi förutsätter att de ansvariga forskarna i akademifinansierade projekt svarar för att ansvarfullt hantera tillgängliggöra forskningsdata. Forskningsdata som tagits fram ska göras öppet tillgängliga så snabbt som möjligt efter att forskningsresultaten publicerats. Detta förutsätter att forskningsplatser ser till att forskarna får all nödvändig handledning och tillgång till lagringsinfrastruktur. Forskningsmaterialet ska förvaltas och göras tillgängligt enligt FAIR-principerna, vilket innebär att forskningsdata ska vara sökbara (Findable), tillgängliga (Accessible), interoperabla (Interoperable) och återanvändbara (Re-usable). Läs mer om FAIR-principerna här (på engelska).

Av de finansierade projekten begärs en egentlig datahanteringsplan efter finansieringsbeslutet, dock innan sökanden och forskningsplatsen kan ta emot finansieringen.

Datamaterialet ska göras öppet tillgängligt via ett nationellt eller internationellt arkiv eller en lagringstjänst som är viktig för den egna forskningsorganisationen eller det egna vetenskapsområdet. På välmotiverade grunder kan materialets tillgänglighet definieras skilt enligt en skala från fritt tillgängligt för alla till hemligstämplat. Den som publicerar ett forskningsprojekt och dess projektmaterial ska försäkra sig om att publiceringen inte bryter mot lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet, dataskyddslagen eller upphovsrättslagen. Då materialet öppnas ska också licenserna vara i ordning.

Om du inte kan göra forskningsmaterialet tillgängligt för fortsatt bruk, måste du ändå lagra materialets metadata i en nationell eller internationell söktjänst.

De utgifter som hänför sig till lagring och tillgängliggörande av forskningsdata anses höra till värdorganisationens omkostnader, men de kan också på goda grunder godkännas som forskningskostnader som täcks med Akademins finansiering.

Har du frågor eller synpunkter?