Tutkimusaineistojen hallinnointi ja avoimuus

Suomen Akatemia edellyttää, että sen rahoittamien hankkeiden vastuulliset tutkijat vastaavat tutkimusaineistojen vastuullisesta hallinnoinnista ja avaamisesta. Tuotetut tutkimusaineistot tulee saattaa avoimesti saataviksi mahdollisimman pian tutkimustulosten julkaisemisen jälkeen. Tämä edellyttää, että tutkimuksen suorituspaikat huolehtivat tarvittavasta opastuksesta ja tallennusinfrastruktuurin käyttömahdollisuudesta. Tutkimusaineistojen hallinnointi ja avaaminen on toteutettava FAIR-periaatteiden (F = findable/löydettävä, A = accessible/saavutettava, I = interoperable/yhteentoimiva ja R = reusable/uudelleenkäytettävä) mukaisesti.  

Rahoitetuilta hankkeilta pyydetään varsinainen aineistonhallintasuunnitelma rahoituspäätöksen jälkeen, kuitenkin ennen kuin hakija sekä sitä tukeva suorituspaikka voivat ottaa vastaan rahoituksen.  

Aineistojen avaaminen on tehtävä oman tutkimusorganisaation tai tieteenalan kannalta tärkeässä kansallisessa tai kansainvälisessä arkistossa tai tallennuspalvelussa. Aineistoilla voi perustelluista syistä olla erilaisia avoimuuden asteita vaihdellen kaikille täysin avoimesta salassa pidettävään. Tutkimushankkeen ja aineiston julkaisijan on varmistettava, ettei julkaiseminen ole viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain, tietosuojalain tai tekijänoikeuslain vastaista. Kun aineisto avataan, sen lisensoinnista on huolehdittava. 

Jos tutkimusaineistoa ei voi avata jatkokäytettäväksi, sen metatiedot (kuvailutiedot) on kuitenkin tallennettava kansalliseen tai kansainväliseen hakupalveluun. 

Tutkimusaineistojen säilyttämisen ja avaamisen kulut katsotaan kuuluvan tutkimushankkeen isäntäorganisaation yleiskustannuksiin, mutta niitä voidaan myös perustellusti hyväksyä Akatemian tutkimusrahoituksesta katettaviksi tutkimuskuluiksi. 

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?