Tillgänglighetsutlåtande om e-tjänsten

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller Finlands Akademis e-tjänst (SARA). Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, som förutsätter att offentliga webbtjänster ska vara tillgängliga.

Tjänstens tillgänglighet

Tjänsten uppfyller inte kritiska tillgänglighetskrav.

Innehåll som inte är tillgängligt

Tjänsten överensstämmer inte till alla delar med tillgänglighetskraven. Utvärderingen av e-tjänstens tillgänglighet pågår. Utifrån utvärderingen fattas beslut om fortsatta åtgärder.

Stöd till användare som behöver tillgängliga tjänster

Användaren kan ge en annan person fullmakt att fylla i ansökan eller forskningsrapporten.

Om detta utlåtande

Detta utlåtande utarbetades den 18 september 2020.

Utlåtandet har senast kontrollerats den 18 september 2020.

Respons och kontaktinformation

Upptäckte du ett problem med tillgängligheten i e-tjänsten? Du kan meddela oss och ge respons på tillgängligheten genom en webblankett.

Som mottagare ska du välja ansvarsområdet för dataadministration. Svarstiden kan vara upp till 14 dagar.

Om svaret du får inte är tillfredsställande eller om du inte får något svar inom två veckor kan du lämna respons till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns detaljerade anvisningar om vad du ska göra och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndigheten

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
tillganglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
Telefonväxel 0295 016 000

E-tjänstapplikationen publicerades

1.10.2010

E-tjänstapplikationen uppdaterades med betydande ändringar

1.5.2011

Har du frågor eller synpunkter?