Tillgänglighetsutlåtande om e-tjänsten

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller Finlands Akademis e-tjänst (SARA). Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, som förutsätter att offentliga webbtjänster ska vara tillgängliga.

Tjänstens tillgänglighet

Akademins e-tjänst uppfyller delvis kriterierna på tillgänglighetsstandardens nivå AA (WCAG 2.1). Nedan beskrivs i vilka punkter e-tjänsten inte uppfyller kriterierna samt eventuella undantagsfall.

Innehåll som inte är tillgängligt

Nedan listas det innehåll som enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster inte är tillgängligt.

Följande brister upptäcktes (kravet inom parentes):

 • Tjänsten saknar vissa textmotsvarigheter:
  • Bannern i sidhuvudet (WCAG 1.1.1)
  • På de mellanblad där obligatoriska uppgifter saknas används en röd varningstriangel som inte har textmotsvarighet. (1.1.1)
  • PDF- och e-postikonerna i menyn saknar textmotsvarigheter. (1.1.1)
 • Språket i tjänstens innehåll har inte definierats på ett sätt som stöder tekniska hjälpmedel. (3.1.1 och 3.1.2)
 • Sidornas huvudrubriker är inte beskrivande. (WCAG 2.4.2)
 • Sidans struktur motsvarar inte den angivna strukturen, bl.a.:
  • Mellanrubrikerna har inte markerats så att de presenteras på rätt sätt för dem som använder tekniska hjälpmedel. (WCAG 1.3.1)
  • I huvudmenyn, i språkvalet på inloggningssidan och i de mellanblad som används i tjänsten har den aktiva sidan inte markerats så att den kan läsas med tekniska hjälpmedel. (WCAG 1.3.1)
  • Rubrikerna i de tabeller som använts i tjänsten har inte antecknats på rätt sätt i koden, eller så motsvarar en del av tabellens innehåll inte den rubrik som angivits för dem. Detta gör det svårare att uppfatta tabellernas struktur och innehåll med tekniska hjälpmedel. (WCAG 1.3.1)
  • E-tjänsten utnyttjar delvis tabeller för att strukturera innehållet och blanketterna, vilket kan göra det svårt att använda dem med tekniska hjälpmedel. (WCAG 1.3.1)
 • En del av tjänstens funktioner kan inte användas med tangentbord:
  • Forskningsområden, examina o.d. kan inte raderas med tangentbord i vyn Mina uppgifter. (WCAG 2.1.1)
  • På fliken Collaborators och i delen Use of infrastructures kan knapparna Lägg till och Radera inte väljas med tangentbord. (WCAG 2.1.1)
  • Show abstract-knapparna i Panels-delen visar inte var tangentbordets fokus ligger. (WCAG 2.1.1)
  • Det går inte att bifoga en fil till ansökan med tangentbord eller skärmläsare. (WCAG 2.1.1)
  • Funktionerna i textredigeraren kan användas med tangentbord och tekniska hjälpmedel, men det behövliga kortkommandot (Alt+F10) anges inte. (WCAG 2.1.1)
 • Det förekommer problem med användningen av blanketter:
  • I fönstret Sök publikationer kan tangentbordets fokus fastna vid Sök-knappen och enstaka publikationer kan inte väljas enbart med tangentbord. (WCAG 2.1.2)
  • Alla blankettfält har inte en synlig rubrik eller så har de inte kombinerats eller grupperats rätt i koden. (WCAG 3.3.2 och 1.3.1)
  • Obligatorisk fält har inte i alla situationer markerats tydligt eller angetts i koden. (WCAG 3.3.2 och 1.3.1)
  • Blanketternas felanmälningar har inte i koden kopplats ihop med motsvarande blankettfält, vilket kan göra det svårare att upptäcka dem med tekniska hjälpmedel. (WCAG 3.3.2 och 1.3.1)
  • I en del av blanketterna finns mycket långa anvisningstexter som är svåra att läsa med tekniska hjälpmedel. Det är inte möjligt att välja de webbadresser som finns i dem med tekniska hjälpmedel. (WCAG 3.3.2 och 1.3.1)
  • Syftet med de blankettfält som efterfrågar personuppgifter kan inte utredas. (WCAG 1.3.5)
 • Tjänsten anpassar sig inte till små skärmar och det är inte möjligt att bläddra den utan att skrolla skärmen i bredden 320 px eller utan att betydligt förstora skärmen (400 %). (WCAG 1.4.10)
 • I tjänsten saknas ett sätt att hoppa förbi återkommande innehåll. (WCAG 2.4.1)

En del av de brister som nämns ovan ska korrigeras under åren 2022–2023. Tillgänglighetsutlåtandet kompletteras i takt med att de upptäckta bristerna har korrigerats.

Om detta utlåtande

Detta utlåtande utarbetades den 27 November 2020.

Utlåtandet grundar sig på en utomstående expertorganisations bedömning av huruvida webbplatsen uppfyller kraven i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.

Utlåtandet har senast kontrollerats den 20 januari 2021.

Respons och kontaktinformation

Upptäckte du ett problem med tillgängligheten i e-tjänsten? Du kan meddela oss och ge respons på tillgängligheten.

Kontakta oss på kirjaamo@aka.fi eller via webblanketten; som mottagare ska du välja ansvarsområdet för dataadministration. Svarstiden kan vara upp till 14 dagar.

Finlands Akademi svarar för e-tjänstens tillgänglighet och behandlingen av respons.

Om svaret du får inte är tillfredsställande eller om du inte får något svar inom två veckor kan du lämna respons till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns detaljerade anvisningar om vad du ska göra och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndigheten

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
tillganglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
Telefonväxel 0295 016 000

Har du frågor eller synpunkter?