Verkkoasioinnin (SARA) saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee palvelua Verkkoasiointi (SARA), https://asiointi.aka.fi/sahas/  Palvelua koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia.                        

Saavutettavuuden tila         

Tämä verkkosivusto täyttää Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG) 2.1 tason AA vaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamat jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

          

Ei-saavutettava sisältö  

Seuraava sisältö ei ole saavutettavaa digitaalisten palveluiden tarjoamista koskevan lain 306/2019 mukaan.

Verkkosivustossa havaittiin seuraavia puutteita (sulkeissa vaatimus, jota ei noudateta):

 • Palvelussa on puuttuvia tekstivastineita, mm.

  • Ylätunnisteen bannerissa (WCAG-ohjeistuksen kriteeri 1.1.1)

  • Hakemuslomakkeiden välilehdissä, joista puuttuu pakollisia tietoja, on käytetty punaista varoituskolmiota, jolla ei ole tekstivastinetta (WCAG-ohjeistuksen kriteeri 1.1.1)

  • Oheisvalikon PDF- ja sähköposti-ikoneista puuttuu tekstivastineet (WCAG-ohjeistuksen kriteeri 1.1.1)

 • Palvelun sisällön kieltä ei ole määritelty apuvälineiden ymmärtämällä tavalla (WCAG-ohjeistuksen kriteerit 3.1.1, 3.1.2)

 • Sivujen pääotsikot eivät ole kuvaavia (WCAG-ohjeistuksen kriteeri 2.4.2)

 • Sivun ohjelmallinen rakenne ei vastaa ohjelmallista merkkausta, mm.

  • Väliotsikoita ei ole merkitty apuvälineiden ymmärtämällä tavalla (WCAG-ohjeistuksen kriteeri 1.3.1)

  • Päävalikossa, sisäänkirjautumissivun kielivalinnassa ja palvelussa käytettävissä välilehdissä kulloinkin aktiivisena olevaa sivua ei ole merkitty apuvälineiden ymmärtämällä tavalla (WCAG-ohjeistuksen kriteeri 1.3.1)

  • Palvelussa käytettyjen taulukoiden taulukko-otsikkoja ei ole merkitty koodiin oikein, tai osa taulukon sisällöistä ei vastaa niille merkittyä otsikkoa, mikä vaikeuttaa niiden rakenteen ja sisällön hahmottamista apuvälineillä (WCAG-ohjeistuksen kriteeri 1.3.1)

  • Osan palvelun sisällön ja lomakkeiden asetteluun on käytetty taulukoita, mikä voi vaikeuttaa niiden käyttöä apuvälineillä (WCAG-ohjeistuksen kriteeri 1.3.1)

 • Osaa palvelun ominaisuuksista ei voi käyttää näppäimistöllä, mm.

  • Tutkimusaloja, tutkintoja yms. ei ole mahdollista poistaa näppäimistöllä Omat tiedot -näkymässä (WCAG-ohjeistuksen kriteeri 2.1.1)

  • Hakemuksen muokkaustilassa Collaborators-välilehdellä ja Use of infrastructure -osiossa lisäys- ja poistopainikkeita ei voi valita näppäimistöllä (WCAG-ohjeistuksen kriteeri 2.1.1)

  • Show abstract -painikkeet Panels-osiossa eivät saa näppäimistökohdistusta (WCAG-ohjeistuksen kriteeri 2.1.1)

  • Tiedoston liittäminen ei toimi näppäimistöllä eikä ruudunlukijalla hakemuksessa (WCAG-ohjeistuksen kriteeri 2.1.1)

  • Muotoilutoimintoja sisältävän tekstieditorin toimintoja on mahdollista käyttää näppäimistöllä ja apuvälineillä, mutta tarvittavasta näppäinoikotiestä (Alt-F10) ei kerrota sivulla (WCAG-ohjeistuksen kriteeri 2.1.1)

 • Lomakkeiden käytössä on ongelmia, mm.

  • Julkaisujen haku -valintaikkunassa hakemusta täyttäessä näppäimistön kohdistus voi jäädä jumiin Search-painikkeeseen eikä yksittäisiä julkaisuja ole mahdollista valita pelkällä näppäimistöllä (WCAG-ohjeistuksen kriteeri 2.1.2)

  • Kaikilla lomakekentillä ei ole merkitty näkyvää otsikkoa, tai niitä ei ole yhdistetty tai ryhmitelty koodissa oikein (WCAG-ohjeistuksen kriteerit 3.3.2 ja 1.3.1)

  • Lomakkeiden pakollisia kenttiä ei ole merkitty kaikissa tilanteissa selkeästi eikä pakollisuutta ole ilmaistu koodissa (WCAG-ohjeistuksen kriteerit 3.3.2 ja 1.3.1)

  • Lomakkeiden virheilmoituksia ei ole liitetty kooditasolla niitä vastaaviin lomakekenttiin, mikä voi vaikeuttaa niiden havaitsemista apuvälineillä (WCAG-ohjeistuksen kriteerit 3.3.2 ja 1.3.1)

  • Osassa lomakekentistä on hyvin pitkiä vihjetekstejä, joiden lukeminen apuvälineillä on vaikeaa. Niissä olevia www-osoitteita ei ole mahdollista valita apuvälineillä (WCAG-ohjeistuksen kriteerit 3.3.2 ja 1.3.1)

  • Henkilötietoja kysyvien lomakekenttien tarkoitusta ei voida selvittää ohjelmallisesti (WCAG-ohjeistuksen kriteeri 1.3.5)

 • Palvelu ei mukaudu pienille ruuduille, eikä sitä ole mahdollista selata ilman sivun sivuttaista vieritystä 320px levyisellä ruudulla tai suurilla ruudun suurennusasetuksilla (400%). (WCAG-ohjeistuksen kriteeri 1.4.10)

 • Palvelusta puuttuu keino toistuvien osioiden ohittamiseen. (WCAG-ohjeistuksen kriteeri 2.4.1)

Osa edellä esitetyistä puutteista pyritään korjaamaan 2022-2023. Saavutettavuusselostetta täydennetään sitä mukaa kun havaittuja virheitä on korjattu.

Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 27.11.2020.

Seloste perustuu ulkopuolisen asiantuntijaorganisaation toteuttamaan arviointiin siitä, täyttääkö verkkosivusto Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 vaatimukset.

Selostetta tarkistettiin viimeksi 20.1.2021.

Palaute ja yhteystiedot

Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme? Voit ilmoittaa siitä meille ja antaa saavutettavuuteen liittyvää palautetta.

Jos huomaat palvelussa saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille osoitteeseen kirjaamo@aka.fi tai verkkolomakkeella, valitse yhteydenoton kohteeksi tietohallinnon vastuualue. Vastauksessa voi mennä 14 päivää.

Suomen Akatemian verkkoasioinnin saavutettavuudesta ja palautteiden käsittelystä vastaa Suomen Akatemia.

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään. 

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
vaihde 0295 016 000

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?