VANHA Frågor och svar om hur man fyller i ansökan i e-tjänsten

F: Kan jag placera text runt en bild i textredigeraren för forskningsplanen?

S: Nej. Du kan dock göra bilden och texten t.ex. i Microsoft Word, kopiera hela bilden och klistra den in i textredigeraren (t.ex. Ctrl + C och Ctrl + V).

F: En tabell som jag infört i eller gjort med textredigeraren för forskningsplanen radas inte upp på rätt sätt i pdf-versionen, vad ska jag göra?

S: Gör tabellen i Microsoft Word, och försök med att klistra in den i textredigeraren för forskningsplanen (t.ex. Ctrl + C och Ctrl + V). Du kan också klistra tabellen in som en bild.

F: En bild som jag infört i textredigeraren för forskningsplanen går över gränserna av forskningsplanens pdf-version, vad ska jag göra?

S: Försök med att klistra in den i textredigeraren för forskningsplanen (t.ex. Ctrl + C och Ctrl + V).

F: En bild som jag bifogat till forskningsplanen syns i textredigeraren men inte i pdf-versionen, vad ska jag göra?

S: Försök med att göra bilden mindre genom att dra i bildens hörn.

F: Vilka webbläsare stöds?

S: Akademins e-tjänst stöder webbläsarna Internet Explorer 9 och senare versioner, Firefox 45 och senare versioner samt Safari 9 och senare versioner. Med vissa Safari-versioner går det inte att t.ex. spara forskningsplanen. Det har också förekommit tekniska problem med Google Chrome och Firefox 60.2.

F: Jag trycker på Visa forskningsplanen, men pdf-versionen öppnas inte – var är felet?

S: Kolla att du har markerat dina tio viktigaste publikationer på fliken Publikationer.

F: Vad är fontstorleken och hur stora är marginalerna i forskningsplanens pdf-version?

S: Fonten är 12 pt och marginalerna 20 mm (vänster och höger).

F: Hur lång får forskningsplanen vara?Räknas abstraktet och källförteckningen med i forskningsplanens sidantal?Hur kontrollerar jag forskningsplanens längd medan jag fyller i textfälten?

S: Pdf-versionen av forskningsplanen får vara högst 14 sidor (17 sidor för konsortier). Källförteckningen (högst 2 sidor) räknas med i längden, abstraktet räknas inte. Du kan kolla forskningsplanens (inkl. källförteckningen) längd när som helst genom att trycka på Visa forskningsplanen i menyn till vänster.

F: Var ska jag fylla i abstraktet om jag lämnar in forskningsplanen som en bilaga?

S: Även om du lämnar in forskningsplanen som en bilaga ska du fylla i abstraktet på den elektroniska blanketten på fliken Forskningsplan under Abstrakt.

F: De specialtecken som jag lagt till i forskningsplanens textredigerare syns i pdf-versionen som frågetecken, vad ska jag göra?

S: Lägg till specialtecknen med textredigerarens formel (matematik) -knapp.

F: Hur får jag en blankrad mellan stycken i forskningsplanens pdf-version?

S: Lägg till två radbyten i textredigeraren (tryck på Enter), så får du en blankrad mellan stycken i pdf-versionen. Ett radbyte inleder en ny rad, men det skapar inte en blankrad mellan stycken.

Har du frågor eller synpunkter?