Tillgänglighetsutlåtande

Finlands Akademi strävar efter att säkerställa tillgängligheten av sina tjänster i enlighet med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. Det här tillgänglighetsutlåtandet gäller webbplatsen aka.fi.

Akademin har även en e-tjänst där forskare bl.a. ansöker om finansiering. Se e-tjänstens tillgänglighetsutlåtande här.

Tjänstens tillgänglighet

Webbplatsen aka.fi uppfyller delvis kriterierna på tillgänglighetsstandardens nivå AA (WCAG 2.1).

Innehåll som inte är tillgängligt

En ny version av webbplatsen aka.fi lanserades i oktober 2020. Webbplatsens tillgänglighet ska utvärderas i början av oktober 2020. De brister som upptäcks vid utvärderingen åtgärdas på webbplatsen så snart som möjligt.

Förteckningen över innehåll som inte är tillgängligt sammanställs för närvarande och uppdateras så snart som möjligt på denna sida på basis av gjorda korrigeringar.

Det kan finnas brister i tillgängligheten på webbplatsen. Om det material du behöver inte är tillgängligt, kontakta oss via responsblanketten så skickar vi materialet till dig i tillgängligt format.

Om detta utlåtande

Detta utlåtande utarbetades den 30 september 2020.

Utlåtandet grundar sig på en utomstående expertorganisations bedömning av huruvida webbplatsen uppfyller kraven i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.

Utlåtandet har senast kontrollerats den 30 september 2020.

Respons och kontaktinformation

Upptäckte du ett problem med tillgängligheten på webbplatsen? Du kan meddela oss och ge respons på tillgängligheten genom en webblankett. Svarstiden kan vara upp till 14 dagar.

Finlands Akademi svarar för webbplatsens tillgänglighet och behandlingen av respons.

Den tillsynsmyndighet som avses i lagen är Regionförvaltningsverket i Södra Finland, som övervakar att de föreskrivna skyldigheterna och kraven iakttas.

Hur gå till väga?

Om du märker problem med tillgängligheten på webbplatsen, ge först respons till webbplatsens administratör. Om svaret du får inte är tillfredsställande eller om du inte får något svar inom två veckor kan du lämna respons till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns detaljerade anvisningar om vad du ska göra och hur ärendet behandlas.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
tillganglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
Telefonväxel 0295 016 000

Har du frågor eller synpunkter?