Finlands Akademi

Vi finansierar högklassig vetenskaplig forskning, verkar som sakkunnig inom vetenskapen och forskningspolitiken samt stärker vetenskapens och forskningens ställning.

Utlysningstexterna för Finlands Akademis höstutlysning har publicerats – ansökan öppnar 25.8

Utlysningarna öppnar i augusti och slutar stegvis i september–oktober. Ask & Apply-infomöten (webbinarier) om höstutlysningen ordnas i augusti och september.

Öppna och kommande utlysningar

Bidrag för anställning som akademiforskare 2022, alla forskningsområden

Utlysningen öppnar 25.8.2022
Utlysningen stänger 28.9.2022 kl. 16.15 finsk tid

Bidrag för anställning som klinisk forskare 2022

Utlysningen öppnar 25.8.2022
Utlysningen stänger 28.9.2022 kl 16.15 finsk tid

Mobilitetsstipendium från Finland till Taiwan 2022

Utlysningen öppnar 25.8.2002
Utlysningen stänger 28.9.2022 kl 16.15 finsk tid

Finansiering för mobilitetsseminarium med Kina (NSFC) 2022

Utlysningen öppnar 25.8.2022
Utlysningen stänger 28.9.2022 kl. 16.15 finsk tid

Finansiering för mobilitetssamarbete med Japan, Kina eller Tyskland

Utlysningen öppnar 25.8.2022
Utlysningen stänger 28.9.2022 kl 16.15 finsk tid

Mobilitetsstipendium från Finland till Japan (JSPS Postdoctoral Fellowship) 2022

Utlysningen öppnar 25.8.2022
Utlysningen stänger 28.9.2022 kl 16.15 finsk tid

Akademiprojektbidrag 2022, alla forskningsområden

Utlysningen öppnar 25.8.2022
Utlysningen stänger 5.10.2022 kl. 16.15 finsk tid

Undervisnings- och kulturministeriets understöd för idrottsvetenskapliga forskningsprojekt 2022

Utlysningen öppnar 31.8.2022
Utlysningen stänger 5.10.2022 kl. 16.15 finsk tid
Visa alla

Evenemang

Bekanta dig med evenemang som vi och våra samarbetspartner ordnar (på finska).

Akatemian yleiskuva

Akademiforskarreformen

Finlands Akademi fastställde grunderna för beslut om den nya akademiforskarfinansieringen.

Läs mer

Akatemian yleiskuva

Anvisningar om coronapandemins effekter

Här kan du läsa våra uppdaterade anvisningar om coronapandemins konsekvenser för bidragsmottagare och sökande.

Läs mer

Kuvituskuva strategisen tutkimuksen logo

Strategisk forskning

Rådet för strategisk forskning (RSF) är ett självständigt organ vid Finlands Akademi som finansierar forskning av högsta kvalitet som har stor betydelse för samhället. RSF-finansierad forskning tar fram konkreta lösningar på omfattande utmaningar som kräver mångvetenskapliga infallsvinklar.

Läs mer

Tietysti.fi kuvituskuva silmä

Tietysti.fi

Tietysti.fi är en populärvetenskaplig webbplats som berättar om den forskning som Finlands Akademi finansierar samt om vetenskap och forskning i allmänhet.

Läs mer (på finska)

Har du frågor eller synpunkter?