Finlands Akademi

Vi finansierar högklassig vetenskaplig forskning, verkar som sakkunnig inom vetenskapen och forskningspolitiken samt stärker vetenskapens och forskningens ställning.

Dags för beslut om septemberutlysningen

Forskningsrådet för kultur och samhälle fattade besluten om akademiforskare och forskardoktorer den 10 maj.

Öppna och kommande utlysningar

FIRI 2021-utlysning: vägvisaren och internationella medlemskap

Utlysningen öppnar 1.4.2021
Utlysningen stänger 19.5.2021 kl. 16.15 finsk tid

FIRI 2021-utlysning: forskningsinfrastrukturer utanför vägvisaren

Utlysningen öppnar 1.4.2021
Utlysningen stänger 19.5.2021 kl. 16.15 finsk tid

Programmet för spetsforskningsenheter 2022–2029 (utlysning i två steg, inbjudna sökande)

Utlysningen öppnar 29.4.2021
Utlysningen stänger 15.6. kl. 16.15 finsk tid

ERA-NET NEURON-utlysning 2021 om störningar i hjärnans utveckling - andra steget

Utlysningen öppnar 25.5.2021
Utlysningen stänger 30.6.2021 kl. 14.00 CET

Utlysning mellan Finlands Akademi och NIH inom flaggskeppsområden

Utlysningen öppnar 16.4.2021
Utlysningen stänger 10.8.2021 kl 16.15 finsk tid

Akademiprogram: Kritiska material i städernas cirkulära ekonomi

Utlysningen öppnar 1.4.2021
Utlysningen stänger 8.9.2021 kl. 16.15 finsk tid (egentlig ansökan)

RSF:s EU-motfinansiering inom Horisont 2020

Utlysningen öppnar 1.3.2021
Utlysningen stänger 27.10.2021
Visa alla

Evenemang

Bekanta dig med evenemang som vi och våra samarbetspartner ordnar (på finska).

Kuvituskuva strategisen tutkimuksen logo

Strategisk forskning

Rådet för strategisk forskning (RSF) är ett självständigt organ vid Finlands Akademi som finansierar forskning av högsta kvalitet som har stor betydelse för samhället. RSF-finansierad forskning tar fram konkreta lösningar på omfattande utmaningar som kräver mångvetenskapliga infallsvinklar.

Läs mer

Tietysti.fi kuvituskuva silmä

Tietysti.fi

Tietysti.fi är en populärvetenskaplig webbplats som berättar om den forskning som Finlands Akademi finansierar samt om vetenskap och forskning i allmänhet.

Läs mer (på finska)

Tutkitun tiedon teemavuosi

Temaåret för forskningsbaserad kunskap 2021

Temaåret för forskningsbaserad kunskap genomförs av Undervisnings- och kulturministeriet, Finlands Akademi och Vetenskapliga samfundens delegation i syfte att göra den forskningsbaserade kunskapen allt synligare och tillgängligare samt att intensifiera samarbetet mellan aktörer som arbetar med forskningsbaserad kunskap.

Läs mera

Har du frågor eller synpunkter?