Finlands Akademi

Vi finansierar högklassig vetenskaplig forskning, verkar som sakkunnig inom vetenskapen och forskningspolitiken samt stärker vetenskapens och forskningens ställning.

Finlands Akademis septemberutlysning är öppen i augusti–september

Utlysningstexterna för Finlands Akademis septemberutlysning 2021 har lagts ut på Akademins webbplats på svenska, engelska och finska. Utlysningarna slutar stegvis, antingen den 22 september eller den 29 september.

Öppna och kommande utlysningar

Strategisk forskning – Pandemier som utmaning för samhället (PANDEMICS), utlysning för inbjudna sökande

Utlysningen öppnar 10.3.2021
Utlysningen stänger 5.5.2021 kl. 16.15 finsk tid (utlysning för inbjudna sökande)

Utlysning mellan Finlands Akademi och NIH inom flaggskeppsområden

Utlysningen öppnar 16.4.2021
Utlysningen stänger 10.8.2021 kl 16.15 finsk tid

Akademiprogram: Kritiska material i städernas cirkulära ekonomi

Utlysningen öppnar 1.4.2021
Utlysningen stänger 8.9.2021 kl. 16.15 finsk tid (egentlig ansökan)

NOP-HS Journal Grants 2021

Utlysningen öppnar 1.9.2021
Utlysningen stänger 22.9.2021 kl 16.15 Finsk tid

Undervisnings- och kulturministeriets understöd för idrottsvetenskapliga forskningsprojekt

Utlysningen öppnar 25.8.2021
Utlysningen stänger 29.9.2021 kl 16.15 finsk tid

Akademiprojektsbidrag 2021, alla forskningsområden

Utlysningen öppnar 11.8.2021
Utlysningen stänger 29.9.2021 kl 16.15 finsk tid
Visa alla

Evenemang

Bekanta dig med evenemang som vi och våra samarbetspartner ordnar (på finska).

Akatemian yleiskuva

Anvisningar om coronapandemins effekter

Här kan du läsa våra uppdaterade anvisningar om coronapandemins konsekvenser för bidragsmottagare och sökande.

Läs mer

Kuvituskuva strategisen tutkimuksen logo

Strategisk forskning

Rådet för strategisk forskning (RSF) är ett självständigt organ vid Finlands Akademi som finansierar forskning av högsta kvalitet som har stor betydelse för samhället. RSF-finansierad forskning tar fram konkreta lösningar på omfattande utmaningar som kräver mångvetenskapliga infallsvinklar.

Läs mer

Tietysti.fi kuvituskuva silmä

Tietysti.fi

Tietysti.fi är en populärvetenskaplig webbplats som berättar om den forskning som Finlands Akademi finansierar samt om vetenskap och forskning i allmänhet.

Läs mer (på finska)

Tutkitun tiedon teemavuosi

Temaåret för forskningsbaserad kunskap 2021

Temaåret för forskningsbaserad kunskap genomförs av Undervisnings- och kulturministeriet, Finlands Akademi och Vetenskapliga samfundens delegation i syfte att göra den forskningsbaserade kunskapen allt synligare och tillgängligare samt att intensifiera samarbetet mellan aktörer som arbetar med forskningsbaserad kunskap.

Läs mera

Har du frågor eller synpunkter?