Kutsuhaku: tutkimuksen huippuyksikköohjelma 2022–2029 – kaksivaiheinen haku (aie- ja varsinainen haku)

29.4.2021
15.6.2021 klo 16.15 Suomen aikaa
1.1.2022-31.12.2026 (1. rahoituskausi) ja 1.1.2027-31.12.2029 (2. rahoituskausi)
Käsittelyssä
  • Huippuyksikköohjelmassa hakijana on tutkijakonsortio.

Huippuyksikköohjelman haku on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa hakuun jätetään aiesuunnitelmat ja haun toiseen vaiheeseen kutsutaan tutkijakonsortiot arviointien perusteella.

Huippuyksikkö on tutkimusyhteisö, joka on saavuttamassa oman alansa kansainvälisen parhaimmiston tai on jo sen saavuttanut. Se voi muodostua yhdestä tai useasta tutkimusryhmästä, jotka toimivat keskenään kiinteässä yhteistyössä toteuttaen yhteistä tutkimussuunnitelmaa. 

Suomen Akatemia valitsee tutkimuksen huippuyksiköiksi uudistumiskykyisiä, tieteellisesti erittäin korkeatasoisia ja yhteiskunnallisesti vaikuttavia tutkimusyhteisöjä. Huippuyksikköohjelmassa uudistuminen toteutetaan uusien tutkimusaiheiden, menetelmien, lähestymistapojen ja tutkimusryhmien muodossa. Huippuyksikköohjelman isäntäorganisaatioiden kanssa toteutettava pitkäjänteinen yhteisrahoitus mahdollistaa riskin ottamisen ja uudet avaukset. 

Huippuyksikön kahdeksan vuotta kestävä kausi jakaantuu kahteen osaan (5 + 3 vuotta).

Suomen Akatemian keskeisenä tehtävänä on rahoittaa korkeatasoista tieteellistä tutkimusta. Suomen Akatemian rahoittaman tutkimuksen odotetaan olevan myös tieteellisesti ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaa. Akatemian rahoituksella tuotettujen tulosten tulee olla julkisia ja toteutettu hyvän tieteellisen käytännön periaatteiden mukaan. Tutkimuksen tulee siis olla eettistä, kestävän kehityksen periaatteita noudattavaa ja tutkimusaineistojen ja -tulosten avoimesti saatavia. Tutkijoiden tasa-arvoinen ja yhdenvertainen kohtelu on otettava huomioon tutkimuksen toteutuksessa.

Ennen kuin teet hakemuksen verkkoasioinnissa (SARA), tutustu huolellisesti sekä alla olevaan hakuilmoitukseen että Lue myös -osion sisältöön ja erityisesti rahoitusehtoihin. Hakuilmoituksen ja rahoitusehtojen ollessa ristiriidassa, rahoitusehtojen sisältämä teksti on aina ensisijainen. Ruotsin- tai englanninkielisen hakuilmoituksen ollessa ristiriidassa suomenkielisen hakuilmoituksen kanssa, suomenkielinen hakuilmoitus on tulkintaristiriitatilanteessa aina ensisijainen.

Mahdollisista muutoksista hakuohjeissa aie- ja varsinaisen haun välillä tiedotetaan tällä hakuilmoitussivulla.

Lue koko hakuilmoitus alta. Voit tulostaa tai tallentaa sen PDF:nä alla olevasta napista.

Avaa kaikki

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?