Yhteistyösitoumus

Keskeisiltä kansallisilta ja kansainvälisiltä yhteistyötahoilta voi hakemukseen liitää vapaamuotoisen yhteistyösitoumuksen. Siitä tulee käydä ilmi vähintään:

  • yhteistyökumppani ja asema; organisaatio ja maa,
  • yhteistyön tarkoitus ja tavoitteet hankkeen kannalta; mitä lisäarvoa yhteistyöllä saavutetaan
  • kuvaus yhteistyön käytännön toteuttamisesta

Yhteistyö voi olla monimuotoista, esimerkiksi tutkijavierailuja, digitaalisen aineiston käyttöä tai muuta tutkimusyhteistyötä. 

Hakijan tulee perustella yhteistyötahon valinta omassa tutkimussuunnitelmassaan.

Asiakirja on julkinen. Siinä ei tule ilmoittaa salassa pidettäviä tietoja.

Liitä yhteistyösitoumus hakemukseen PDF-muodossa. Jos yhteistyösitoumuksia on useita, ne voi skannata yhdeksi tiedostoksi ja liittää tiedoston ensimmäiseksi sivuksi koosteen sitoumuksista. Älä liitä hakemukseen suosituskirjeitä.

Nimeä liitetiedosto seuraavasti: sukunimesi_commitment.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?