Vastuullisen johtajan palkkauskulut

Akatemian hankerahoitus (akatemiahankkeet, suunnatut hankkeet, akatemiaohjelmahankkeet) on tarkoitettu ensisijaisesti päätoimisesti ja kokoaikaisesti työskentelevien tutkijoiden palkkaukseen sekä muihin tutkimuskuluihin.

Tutkimushankkeen vastuullisen johtajan palkkaukseen ei pääsääntöisesti myönnetä rahoitusta. Vastuullisen johtajan palkkakuluja voidaan vain rajoitetusti ja perustellusti sisällyttää hankkeen kokonaiskustannuksiin. Tutkimushankkeen vastuullisen johtajan palkkaus esitetään verkkoasioinnissa Vastuullisen johtajan palkkaus -välilehdellä. Edellytyksenä kustannusten hyväksymiselle on, että vastuullisen johtajan tehtävät on eritelty selkeästi.

Palkan sisällyttäminen kokonaiskustannuksiin hankkeen johtamista ja väitöstutkimuksen ohjaamista varten:

Tutkimushankkeen vastuullisen johtajan palkkakuluja hankkeen johtamista ja väitöstutkimuksen ohjaamista varten voidaan sisällyttää hankkeen kokonaiskustannuksiin verkkoasioinnissa Vastuullisen johtajan palkkaus -välilehdellä kuvatun perusteella.

Vastuullisen johtajan palkkauskustannukset eivät saa olla merkittävät verrattuna hankkeen kokonaiskustannuksiin. Esimerkiksi nelivuotiseen tutkimushankkeeseen voi sisällyttää enintään kuuden kuukauden verran vastuullisen johtajan työaikaa hankkeen johtamiseen ja kaksi kuukautta väitöstutkimuksen ohjaamiseen.

Rahoituksen hakeminen johtajalle tutkimuksen tekemistä varten:

Akatemia voi myöntää vastuullisen johtajan palkkaukseen yhteensä enintään vuoden rahoituksen tutkimuksellisesti hyvin perustelluista syistä. Tällainen voi olla esimerkiksi työskentely ulkomailla, paluu kotimaahan sekä siirtyminen toiseen tutkimusorganisaatioon tai Suomessa sijaitsevaan yritykseen. Mahdollisessa yritysyhteistyössä tulee täyttyä määrätyt ehdot (tutustu ohjeistukseen rahoitusehdoissa).

Rahoituksen edellytyksenä on, että vastuullisen johtajan tehtävät ja palkkauksen tutkimukselliset perustelut on kuvattu selkeästi verkkoasioinnissa Vastuullisen johtajan palkkaus -välilehdellä. Jotta rahoitusta voidaan maksaa tähän tarkoitukseen, siitä on oltava maininta rahoituspäätöksen erityisehdoissa.

Selvitys palkkauksesta silloin, kun johtajalla ei ole palvelussuhdetta:

Jos tutkimushankkeen vastuullisella johtajalla ei ole palvelussuhdetta koko rahoituskauden ajaksi esimerkiksi yliopistoon tai tutkimuslaitokseen, hänen tulee selvittää verkkoasioinnissa Vastuullisen johtajan palkkaus -välilehdellä, miten hänen oma palkkauksensa järjestetään hankkeen rahoituskauden aikana.

Eläkkeellä olevalle tutkijalle voidaan myöntää tutkimusrahoitusta samoin perustein kuin muillekin tutkijoille.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?