Akademiker Anna-Leena Siikala

Akademiker Anna-Leena Siikala (1943-2016) har gjort en betydande och mycket uppskattad karriär som forskare i olika kulturer. Siikala har i sin omfattande produktion förstärkt och förnyat den finländska folkloristiska forskningen i internationellt perspektiv, och hon tillhör tvivelsutan den internationella toppen inom sitt område. Hennes forskning i teori och metod för den muntliga traditionens diktkonst anses banbrytande.

Siikala har studerat ursprungsfolkens religiösa traditioner i norra Eurasien, shamanism, mytisk-historisk tolkning av runor på Kalevalamått samt metodologi för forskning i muntliga berättelser. Hon har också studerat hur en etnisk minoritet utnyttjar sin egen mytologi och tradition då den försöker bevara och återuppliva sitt språk och sina levnadsvanor under trycket från en annan förhärskande kultur. På sina talrika fältexpeditioner har hon samlat in material förutom i Finland också i Stillahavsområdet och bland finsk-ugriska folk i Ryssland: udmurter, komer och sibiriska chanter.

Siikala är en viktig forskningspolitisk aktör inom sitt område såväl i Finland som utomlands, och hon har innehaft många ledande uppdrag i inhemska och utländska vetenskapliga sällskap. Siikala har varit professor i folkloristik vid Åbo, Joensuu och Helsingfors universitet samt akademiprofessor åren 1999–2004.

Anna-Leena Siikala tilldelades akademikers titel år 2009.

Har du frågor eller synpunkter?