Siffror om genomslag

En förutsättning för genomslaget är att den nya kunskap, teknologi, kompetens, förståelse eller synvinkel som forskningen producerar förmedlas utanför forskarsamhället. Detta sker på olika sätt:

 • överföring av forskningsrön
 • växelverkan
 • kunniga människor.

  Genomslagsrutterna är kopplade till olika forskningsområden och forskningsteman samt till hur information eller kompetens utnyttjas. Öppen vetenskap och främjande av den är också en viktig kanal för vetenskapens och forskningens bredare genomslag.

  Siffror om genomslaget i forskningsprojekt som finansierats av Finlands Akademi

  Källor: Slutrapporter som lämnats in till Finlands Akademi 2017–2021, databaserna Web of Science och Scopus (publikationer) och slutrapporter som lämnats in till Finlands Akademi 2018–2022 (övriga siffror).

  Se bilden i pdf-format

  Se bilden i pdf-format

  Se bilden i pdf-format

  Se bilden i pdf-format

  Bekanta dig med de olika genomslagsrutterna via vårt informationsmaterial Vetenskapens tillstånd samt Akademins broschyrer och publikationer.

  Har du frågor eller synpunkter?