Sektionen för mobilitetsfinansiering

Mandatperiod

1.1.2023–31.12.2024

Medlemmar

  • professor Tarja Väyrynen, forskningsrådet för kultur och samhälle, ordförande
  • forskningsprofessor Jarkko Niemi, forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö, vice ordförande
  • professor Sirkku Juhola, forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö
  • specialsakkunnig Susanna Näreaho, forskningsrådet för naturvetenskap och teknik
  • professor Pekka Pankka, forskningsrådet för naturvetenskap och teknik
  • professor Heikki Silvennoinen, forskningsrådet för kultur och samhälle

Uppgifter

  • besluta om ansökningar om den mobilitetsfinansiering som baserar sig på Akademins bilaterala avtal
  • besluta om ansökningar om medel för att inbjuda forskare från Ukraina till Finland
  • besluta om ansökningar om stipendier inom ramen för samarbetet med IIASA (Institute for Applied Systems Analysis)

Har du frågor eller synpunkter?