Sektionen för akademiprogram för idrottsvetenskap

Mandatperiod

5.6.2023–31.12.2024

Medlemmar

  • professor Marja Kaunonen, forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö, ordförande
  • direktör Jussi Ronkainen, rådet för strategisk forskning, vice ordförande
  • professor Per Ashorn, forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö
  • professor Marjo Kuronen, forskningsrådet för kultur och samhälle
  • professor Atte Oksanen, forskningsrådet för kultur och samhälle

Uppgifter

  • fatta beslut om ansökningar om Finlands Akademis bidrag för akademiprogram för idrottsvetenskap

Har du frågor eller synpunkter?