Genomförandeprogram och riktlinjer för den långsiktiga planen för forskningsinfrastrukturer

På basis av Finlands strategi för forskningsinfrastrukturer öppnar FIRI-kommittén vägvisar- och finansieringsutlysningar. Den utvecklar nationell och internationell forskningsinfrastrukturverksamhet i samråd med andra aktörer.

Läs mer om vägvisaren: Nationell färdplan för forskningsinfrastrukturer 2021–2024 (pdf, på finska)

Utlysningen om den nationella färdplanen för forskningsinfrastruktur 2025–2028 öppnas 2024.

Har du frågor eller synpunkter?