Strategin för nationella forskningsinfrastrukturer 2020–2030

Kommittén för forskningens infrastrukturer har formulerat strategin för nationella forskningsinfrastrukturer för åren 2020-2030. Visionen är att forskningsinfrastrukturtjänster på hög nivå ökar effektiviteten och den internationella attraktionskraften för det finländska forsknings-, utbildnings- och innovationssystemet.

Målet är att främja forskningens kvalitet, förnyelse och konkurrenskraft, att stärka forskningsmiljöernas mångsidiga genomslag och att öka nationellt och internationellt samarbete.

På basis av Finlands strategi för forskningsinfrastrukturer öppnar FIRI-kommittén vägvisar- och finansieringsutlysningar. Den utvecklar nationell och internationell forskningsinfrastrukturverksamhet i samråd med andra aktörer. Läs mer: Strategin för nationella forskningsinfrastrukturer 2020–2030.– Kreativitet, förnyelse och kompetens på en hållbar grund (pdf).

Utlysningen om den nationella färdplanen för forskningsinfrastruktur 2025–2028 öppnas 2024.

Läs mer i strategibroschyren:

Har du frågor eller synpunkter?