Strategin för nationella forskningsinfrastrukturer 2020–2030

På basis av Finlands strategi för forskningsinfrastrukturer öppnar FIRI-kommittén vägvisar- och finansieringsutlysningar. Den utvecklar nationell och internationell forskningsinfrastrukturverksamhet i samråd med andra aktörer.

År 2020 öppnades en utlysning om antagning till vägvisaren för åren 2021–2024.

Läs mer i strategibroschyren:

Har du frågor eller synpunkter?