Finlands Akademis vetenskapliga forskningsråd storsatsade på internationellt finansieringssamarbete år 2023

16.2.2024

Forskningsrådens största enskilda internationella samfinansiering – cirka 1,36 miljoner euro – var ERA-NET-finansieringen för forskning om långsiktiga IKT-utmaningar.

Finlands Akademins tre forskningsråd samfinansierar internationella forskningsprojekt med andra nationella forskningsfinansiärer, Europeiska unionen och NordForsk. Det är då fråga om forskningsprogram med varierande teman där projekten förutsätts samarbeta med forskare från minst två eller tre andra länder.

Främjande av internationellt forskningssamarbete är ett viktigt sätt att stödja högklassig, ansvarsfull och genomslagskraftig forskning och vetenskaplig förnyelse. I huvudsak har Akademins internationella finansiering riktats till europeiska och nordiska samarbetsprojekt samt till NSF-samprojekt. I EU-nätverk deltar dock ofta också länder utanför EU, vilket ökar forskarnas möjligheter till samarbete.

I det totala beloppet av forskningsrådens internationella finansieringssamarbete ingår också mobilitetsfinansiering från Akademins forskningsråd som grundar sig på bilaterala avtal med länder och områden utanför Europa, dvs. Indien, Taiwan, Kina och Japan.

Forskningsrådens deltagande i internationellt finansieringssamarbete år 2023

Forskningsråd

Utlysning

Finansiering

Forskning i biovetenskap, hälsa och miljö

ERA-NET NEURON: 2023 Mental Health Mechanism

509 000 €; två finländska delprojekt

 

Biodiversa+: Improved transnational monitoring of biodiversity and ecosystem change for science and society

1 173 000 €; sju finländska delprojekt

 

Forskarrörlighet främst i samband med besök till länder utanför Europa

126 000 € för finländska forskares besök utomlands, 80 000 € för utländska forskares besök till Finland

 

Finansiering under Ukrainasektionen

697 000 € för att inbjuda sju forskare som flytt från Ukraina till Finland

Forskning i naturvetenskap och teknik

CHIST-ERA: European Coordinated Research on Long-term Challenges in Information and Communication Sciences & Technologies ERA-NET

1 363 109 €; fyra finländska delprojekt

 

ERA-NET Cofund QuantERA: Quantum Phenomena and Resources (QPR) ja Applied Quantum Science (AQS)

1 287 618 €; fyra finländska delprojekt

 

Forskarrörlighet främst i samband med besök till länder utanför Europa

345 000 € för finländska forskares besök utomlands, 15 000 € för utländska forskares besök till Finland

 

Finansiering under Ukrainasektionen

1 341 000 € för att inbjuda 18 forskare som flytt från Ukraina till Finland

Forskning i kultur och samhälle

Doktorandprogrammet vid Europeiska universitetsinstitutet (EUI)

173 000 €; nio stipendier

 

Forskarrörlighet främst i samband med besök till länder utanför Europa

47 000 € för finländska forskares besök utomlands

 

Finansiering under Ukrainasektionen

794 000 € för att inbjuda tio forskare som flytt från Ukraina till Finland

Mer information

  • Riktlinjer för främjande av internationellt samarbete 2023–2030 (pdf)
  • direktör Jyrki Hakapää (ansvarsområdet för forskning i kultur och samhälle), tfn 0295 335 152
  • vetenskapsrådgivare Minna Räisänen (ansvarsområdet för forskning i naturvetenskap och teknik), tfn 0295 335 072
  • vetenskapsrådgivare Anni Kleino (ansvarsområdet för forskning i biovetenskap, hälsa och miljö), tfn 0295 335 161
  • vetenskapsrådgivare Harri Hautala (ansvarsområdet för forskning i biovetenskap, hälsa och miljö), tfn 0295 335 019

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Finlands Akademi, kommunikationen
kommunikationsexpert Vesa Varpula
tfn 0295 335 131
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?