Finlands Akademis akademipris till Simo Hosio och Timo Miettinen

24.1.2024

Simo Hosio, som undersöker hur man kan utnyttja kollektiv intelligens, och Timo Miettinen, som utforskar idéer och ideologier bakom det moderna Europa, belönas för exceptionell vetenskaplig djärvhet och kreativitet och för sitt arbete för att främja vetenskapens genomslag i samhället.

Finlands Akademi har valt ut två meriterade unga forskare som tilldelas 2023 års akademipris. Prisen tilldelas Simo Hosio och Timo Miettinen för deras arbete för att främja vetenskapligt och samhälleligt genomslag. Hosio är docent vid fakulteten för informations- och elektroteknik vid Uleåborgs universitet och Miettinen är akademiforskare vid Centret för Europaforskning vid Helsingfors universitet.

Båda pristagarna har visat sin förmåga att producera forskning av hög kvalitet och med stor samhällelig genomslagskraft. Hosios grupps forskning inom informationsteknik har fått omfattande internationell medieuppmärksamhet i bland annat BBC, The Economist, Futurity och New Scientist. Miettinens Europa- och EU-forskning kombinerar gedigen grundforskning, aktivt deltagande i samhällsdebatten och perspektiv som stöder beslutsfattande.

Crowdsourcing kan hjälpa med psykisk ohälsa, ryggsmärta, sömnkvalitet och Parkinsons sjukdom

Simo Hosio tar sig an svåra sociala problem med hjälp av crowd computing och tillämpad crowdsourcing. Det vill säga han undersöker hur man kan utnyttja den distribuerade intelligensen hos ett stort antal människor med hjälp av teknik som internet, artificiell intelligens och algoritmer, särskilt för att ta fram lösningar på hälsorelaterade utmaningar. Den teknologi som utvecklats av Hosios forskargrupp har i stor utsträckning tillämpats inom forskning om mental hälsa, ryggsmärta, sömnkvalitet, Parkinsons sjukdom och andra områden.

”Crowdsourcing är ett av de bästa sätten att ta fram tillförlitliga data för AI. Genom att utnyttja den kollektiva kunskapen och insikterna hos stora grupper av människor kan vi lösa samhällsproblem och till exempel ge konkret hjälp till människor med hälsoproblem”, säger Hosio.

Simo Hosio har sedan 2020 varit biträdande professor och chef för forskningsgruppen för crowd computing vid fakulteten för informations- och elektroteknik vid Uleåborgs universitet. Han disputerade till teknologie doktor 2014 som den första finländaren som finansierats inom programmet Microsoft Research Cambridge. Hosio har bedrivit aktivt forskningssamarbete med många internationella universitet och forskningsinstitut. Han har bland annat fått forskardoktor- och akademiforskarbidrag från Finlands Akademi och är för tillfället en delprojektledare i CRITICAL-konsortiet, som finansieras av rådet för strategisk forskning (RSF). Hosio är för närvarande gästforskare vid University of Tokyo.

Från filosofi, politik och historia till en ny förståelse av Europa

Timo Miettinen utforskar de idéer och ideologier som ligger till grund för dagens Europa, särskilt ur ett politiskt och samhälleligt perspektiv. Han för samman forskning inom filosofi, politik och historia på ett exceptionellt kreativt sätt. Miettinens forskning har påverkat debatten om politiska fenomen och gett nya infallsvinklar till förståelsen av bland annat den europeiska ekonomiska politiken.

”Jag är fascinerad av att förstå och analysera vår egen tid. Vi får analytiska verktyg för att förstå dagens Europa och EU genom att undersöka när olika idéer föddes och vilken typ av tankemönster och fördomar de bär med sig”, förklarar Miettinen.

Timo Miettinen har varit akademiforskare vid Centret för Europaforskning vid Helsingfors universitet sedan 2021. Han disputerade 2013 i teoretisk filosofi vid Helsingfors universitet, där han 2019 tilldelades en biträdande professur i praktisk filosofi. Tidigare har han bland annat varit direktör för Centret för Europaforskning och gruppledare i den av Finlands Akademi finansierade spetsforskningsenheten för europeisk rätt, identitet och historia. Miettinen har gjort betydande insatser för att främja vetenskaplig forskning och har som forskare bidragit till samhällelig debatt och beslutsfattande.

Akademiprisen sporrar lovande forskare

Akademiprisen tilldelas årligen forskare som i sitt arbete visat prov på exceptionell vetenskaplig djärvhet, kreativitet eller fördomsfrihet. De tilldelas forskare som på ett betydande sätt lyft fram forskningen och forskarnas arbete, som genom sin verksamhet ökat intresset för vetenskap, som i egenskap av forskare deltagit i samhällsdebatten eller som på något annat sätt förstärkt forskningens betydelse och genomslag i samhället och bidragit till att forskningens rön utnyttjas.

Pristagarnas vetenskapliga karriär ligger till stor del framför dem. De belönade ska vara akademiforskare, akademifinansierade forskardoktorer eller kliniska forskare, eller ansvariga ledare i akademiprojekt. Besluten om prisen fattas av Akademins styrelse på framställning av de vetenskapliga forskningsråden. Prisföremålet är ett konstverk av handblåst glas, ”Ögonblick”, av Miia Liesegang.

Akademiprisen utdelas nu för 21:a gången. I år kommer priserna att delas ut i mars under en prisceremoni som ordnas vid Finlands Akademi.

Mer information

  • Simo Hosio, biträdande professor, tfn 050 343 7515, simo.hosio(at)oulu.fi, fakulteten för informations- och elektroteknik, Uleåborgs universitet
  • Timo Miettinen, akademiforskare, tfn 050 318 2159, timo.pa.miettinen(at)helsinki.fi, Centret för Europaforskning, Helsingfors universitet
  • professor Johanna Myllyharju, Finlands Akademis styrelseordförande, tfn 0294 485 740, johanna.myllyharju(at)oulu.fi
  • Akademipris

Material:

Finlands Akademi, kommunikationen
kommunikationsexpert Pekka Rautio
tfn 0295 335 040
pekka.rautio (at) aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?