Finland och USA sluter viktigt avtal om forsknings- och innovationssamarbete

8.4.2024

Business Finland och Finlands Akademi undertecknade den 28 mars 2024 ett nytt femårigt avtal om vetenskaplig och teknisk forskning och innovation med amerikanska National Science Foundation (NSF).

Avtalet omfattar alla de områden inom vetenskaplig och teknisk forskning, innovation och utbildning som parterna stöder. Det kommer till exempel att leda till gemensamma utlysningar av finansiering inom aktuella teman.

Detta avtal kommer att avsevärt bredda och fördjupa forsknings-, utvecklings- och innovationssamarbetet mellan Finland och USA. Det är också ett bra komplement till Akademins och Business Finlands engagemang i NSF:s nya Global Centers-program inom bioekonomi, som förutom Finland och USA omfattar Kanada, Storbritannien, Japan och Sydkorea”, säger Finlands Akademis generaldirektör Paula Eerola.

”Det här nya trepartssamarbetet kommer att öppna upp nya möjligheter för företagskunder och möjliggöra samarbete med de program som NSF:s nya direktorat för teknik, innovation och partnerskap (TIP) genomför. Genom att delta i tematiska gemensamma utlysningar kan företag få tillgång till globala FoU-konsortier på toppnivå, hitta nya strategiska partner och få en förståelse av den framtida utvecklingen på olika marknader”, tillägger Business Finlands generaldirektör Nina Kopola.

Mer information

  • ledande vetenskapsrådgivare Risto Vilkko, Finlands Akademi, tfn 0295 335 136, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • Ledande rådgivare Jukka Saminiitty, Business Finland, tfn 050 442 0519, fornamn.efternamn(at)businessfinland.fi

Finlands Akademi
kommunikationsexpert Vesa Varpula
tfn 0295 335 131
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?