66 ansökningar till färdplansutlysningen för forskningsinfrastrukturer

24.5.2024

Finlands Akademis färdplansutlysning för forskningsinfrastrukturer för åren 2025–2028 stängde den 15 maj 2024. Till det första utlysningssteget inlämnades 66 ansökningar.

Nu ska en bedömningspanel utvärdera forskningsinfrastrukturernas vetenskapliga relevans, mångsidiga genomslag och operativa mognadsgrad. De ansökningar som får betyget 5 eller 6 går vidare till det andra steget och till Akademins vetenskapliga forskningsråd.

I motsats till den tidigare meddelade tidtabellen kan företrädare för de s.k. lighthouse-kandidaterna kallas till intervjuer i januari 2025. De eventuella intervjuerna ordnas 16–17.1.2025. Kommittén för forskningens infrastrukturer väljer ut lighthouse-infrastrukturerna på grundval av den eventuella intervjun och de egenskaper som fastställts för dem.

Kommittén väljer ut infrastrukturerna till färdplanen, fattar finansieringsbesluten och väljer lighthouse-forskningsinfrastrukturerna i december 2024 och januari 2025.

Mer information

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?