Merja Penttilä blir akademiker inom vetenskap

19.1.2023

Professor Heli Jantunen, professor emeritus Martti Koskenniemi och forskningsprofessor Merja Penttilä är nya akademiker inom vetenskap. Republikens president Sauli Niinistö beviljade dem hederstiteln akademiker vid presidentföredragningen idag den 19 januari.

Professor Heli Jantunens område är materialvetenskap och materialteknik, professor Martti Koskenniemis internationell rätt och forskningsprofessor Merja Penttiläs bioteknologi och syntetisk biologi. Alla är mycket meriterade vetenskapsutövare som har utfört banbrytande arbete inom sina forskningsområden. Deras arbete har också en mångsidig och bredare betydelse för samhällets olika delområden och för att lösa globala utmaningar.

Titeln akademiker inom vetenskap kan samtidigt innehas av sexton utomordentligt meriterade finländska vetenskapsidkare. Titeln akademiker inom vetenskap förlänas av republikens president på framställning av Finlands Akademi.

Biobaserade produkter av levande mikrober

Merja Penttilä (f. 1956) har varit forskningsprofessor i bioteknologi vid Teknologiska forskningscentralen VTT sedan 1999. Från och med början av 2016 har hon också varit professor i syntetisk biologi på deltid vid Aalto-universitetet.

Merja Penttiläs centrala forskningsobjekt är att utveckla nya produktionsprocesser som ersätter fossila råvaror. Forskningen har fokuserat på s.k. cellfabriker, levande mikrober, vars verksamhet förstås och bearbetas så att de producerar biobaserade produkter till exempel för energi-, hälso- och materialapplikationer.

I mikrobcellfabrikerna kan man tillverka nästan vad som helst: bioetanol, mänskliga antikroppar, animaliska födoämnen såsom äggvita samt nya material som kombinerar de bästa egenskaperna hos naturmaterial, såsom lätthet, hållbarhet, flexibilitet och återvinningsbarhet. Med hjälp av den syntetiska biologins metoder kan cellernas och enzymernas funktion modelleras med hjälp av datorer och designas så att de förändringar som leder till nya biokemiska reaktioner nedärvs och förbättrar cellernas produktionsegenskaper.

Nya lösningar för att främja hållbar utveckling

Merja Penttilä har haft ett mycket omfattande samarbete med inhemska och internationella företag i arbetet med att utveckla nya tillämpningar som revolutionerar branscherna. Hon har under hela sin karriär byggt upp en dialog och ett samarbete mellan forskningen och industrin. Hon har skapat ekosystemet Synbio Powerhouse, som förenar forskning, industri och investerare inom syntetisk biologi.

”Syntetisk biologi och bioproduktion kommer att ha en betydande roll i utvecklingen av lösningar i enlighet med hållbar utveckling i framtiden. Kombinationen av artificiell intelligens och biovetenskaper leder till aldrig tidigare skådade framsteg, både inom grundforskningen och inom bioteknikens tillämpningar”, beskriver Penttilä.

”Dels kan nya biologiska upptäckter snabbt tillämpas, dels skapar planering med hjälp av artificiell intelligens helt nya möjligheter att utnyttja biologiska mekanismer även industriellt.”

Merja Penttilä disputerade vid Helsingfors universitet 1987. Vid VTT har Penttilä under åren 2000–2017 varit verksam som bl.a. direktör, vice direktör och gruppledare för Finlands Akademis spetsforskningsenheter. Hon har lett forskning i EU-projekt och även i stora projekt som finansierats av stiftelser. Hon har fungerat som sakkunnig i kommittéer vid flera inhemska och internationella institut. Penttilä har publicerat cirka 300 vetenskapliga originalartiklar och har cirka 50 patent.

Penttilä beviljades Charles D. Scott Award år 2019 (Society for Industrial Microbiology and Biotechnology, USA) och The Wihuri International Prize år 2012.

Läs mer om akademikerna inom vetenskap.

Mer information

  • generaldirektör Paula Eerola, Finlands Akademi, tfn 0295 335 001, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • styrelseordförande Johanna Myllyharju, Finlands Akademi, tfn 0294 485 740, fornamn.efternamn(at)oulu.fi
  • forskningsprofessor Merja Penttilä, VTT, tfn 040 700 0163, fornamn.efternamn(at)vtt.fi

Finlands Akademi
kommunikationsdirektör Riitta Tirronen
tfn 0295 335 118
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?