Heli Jantunen blir akademiker inom vetenskap

19.1.2023

Professor Heli Jantunen, professor emeritus Martti Koskenniemi och forskningsprofessor Merja Penttilä är nya akademiker inom vetenskap. Republikens president Sauli Niinistö beviljade dem hederstiteln akademiker vid presidentföredragningen idag den 19 januari.

Professor Heli Jantunens område är materialvetenskap och materialteknik, professor Martti Koskenniemis internationell rätt och forskningsprofessor Merja Penttiläs bioteknologi och syntetisk biologi. Alla är mycket meriterade vetenskapsutövare som har utfört banbrytande arbete inom sina forskningsområden. Deras arbete har också en mångsidig och bredare betydelse för samhällets olika delområden och för att lösa globala utmaningar.

Titeln akademiker inom vetenskap kan samtidigt innehas av sexton utomordentligt meriterade finländska vetenskapsidkare. Titeln akademiker inom vetenskap förlänas av republikens president på framställning av Finlands Akademi.

Energieffektiv elektronik

Professor Heli Jantunen (f. 1958) har fungerat som professor i teknisk fysik vid Uleåborgs universitet sedan 2004 och som direktör för forskningsenheten för mikroelektronik sedan 2008. Hon är internationellt känd för sin forskning i elektroniska material, särskilt för sitt banbrytande arbete inom keramisk elektronik.

Jantunen är speciellt meriterad när det gäller forskning om keramiska komponenter för låga temperaturer och utvecklingen av tillämpningar. Ämnesområdet är av avsevärd betydelse för näringslivet. I Jantunens karriär möts vetenskapen, tillämpningarna och näringslivet på ett nytänkande och genomgripande sätt. Hon har samarbetat med över 40 industripartner och har 76 patent. Jantunens forskning baserar sig på internationella nätverk, är vetenskapligt högklassig och betydelsefull för samhället.

Elektroniken har en central koppling till samhällets olika funktioner, från konsumtionselektronik till industri, trafik och medicinsk teknik. Därför är också dess övergripande energieffektivitet viktig.

Med metoder som utvecklats i Heli Jantunens forskningsgrupp kan man tillverka elektrokeramiska komponenter i temperaturer som är över 1 000 grader lägre än tidigare. Dessa komponenter används i stor utsträckning bland annat inom datakommunikation, bilindustrin och i konsumtionselektronik. Metoden ger betydande energibesparingar i tillverkningen. Metoden är också förmånlig eftersom den inte använder sig av råvaror som är skadliga för miljön och dess idrifttagning inte kräver stora investeringar.

”Ytterligare forskning behövs ännu för att främja komponenternas tillförlitlighet och bredare tillämpbarhet, men i sin helhet är detta forskningsarbete ett bra exempel på de möjligheter materialforskningen erbjuder i framtidens elektronik”, säger Jantunen.

Forskningen förutsätter dialog och öppenhet

Jantunens forskningsgrupp bedriver som bäst också annan material- och komponentforskning som främjar grön övergång och näringslivets konkurrenskraft. Fokus ligger till exempel på att man med elektrokeramiska komponenter både kan samla energi och utföra miljömätningar.

”Denna typ av forskning förutsätter en kontinuerlig dialog mellan innovationsbaserad och tillämpad forskning, näringslivet och samhället. Den tillämpade och innovationsbaserade forskningen kan främja såväl uppnåendet av samhällets mål som utvecklingen av näringslivets framtida produkter, men endast genom öppen dialog och öppet lyssnande och informationsutbyte mellan parterna.”

Heli Jantunen disputerade till teknologie doktor vid Uleåborgs universitet 2001. Under sin yrkeskarriär har Jantunen arbetat inom industrin i tio år och återvände därifrån till Uleåborgs universitet 1999. Dessutom är Jantunen gästprofessor vid det taiwanesiska universitetet National Taipei University of Technology 2020–2023.

År 2019 fick Jantunen både ett innovationspris för kvinnor som beviljas av riksdagen och Finlands vetenskapspris som beviljas av Undervisnings- och kulturministeriet. År 2018 fick hon Nokia Foundation Award.

Läs mer om akademikerna inom vetenskap.

Mer information

  • generaldirektör Paula Eerola, Finlands Akademi, tfn 0295 335 001, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • styrelseordförande Johanna Myllyharju, Finlands Akademi, tfn 0294 485 740, fornamn.efternamn(at)oulu.fi
  • professor Heli Jantunen, Uleåborgs universitet, tfn 0294 482 740, fornamn.efternamn(at)oulu.fi

Finlands Akademi
kommunikationsdirektör Riitta Tirronen
tfn 0295 335 118
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?