Finlands Akademis forskningsråd deltog med 14 miljoner euro i internationellt finansieringssamarbete år 2022

17.2.2023

År 2022 beviljade Finlands Akademi sammanlagt 14 miljoner euro i finansiering inom ramen för internationellt forskningsfinansieringssamarbete.

Den största enskilda internationella medfinansieringen av Akademins forskningsråd (ca 2 mn euro) beviljades för forskningsprojekt inom artificiell intelligens och trådlös dataöverföring tillsammans med amerikanska NSF (National Science Foundation).

Akademin samarbetade även med National Institutes of Health (NIH) och NordForsk för en total finansieringssumma på fyra miljoner euro.

Akademins tre forskningsråd samfinansierar internationella forskningsprojekt med andra nationella forskningsfinansiärer, Europeiska unionen och NordForsk. Det är då fråga om tematiska forskningsprogram där projekten förutsätts samarbeta med forskare från minst två eller tre andra länder.

I huvudsak har denna internationella finansiering från Akademin riktats till europeiska och nordiska samarbetsprojekt samt till NSF-samprojekt. I EU-nätverk deltar dock ofta också länder utanför EU, vilket ökar forskarnas möjligheter till samarbete.

I det totala beloppet av forskningsrådens internationella finansieringssamarbete ingår också mobilitetsfinansiering från Akademins forskningsråd som grundar sig på bilaterala avtal med länder och områden utanför Europa, dvs. Indien, Taiwan, Kina och Japan.

Forskningsrådens deltagande i internationellt finansieringssamarbete år 2022

Forskningsråd

Utlysning

Finansiering

Biovetenskap, hälsa och miljö

JPND Understanding the Mechanisms of Non-Pharmacological Interventions

886 000 €; tre finländska delprojekt

 

Biodiversa+ Joint Call: Supporting the Protection of Biodiversity and Ecosystems across Land and Sea

1 100 000 €; sju finländska delprojekt

 

ForestValue JC

744 000 €; tre finländska delprojekt

 

NordForsk: Sustainable Agriculture and Climate Change

800 000 €; fyra finländska delprojekt

 

Forskarrörlighet främst i samband med besök till länder utanför Europa

60 500 € för finländska forskares besök utomlands, 99 000 € för utländska forskares besök till Finland

 

Finansiering under Ukrainasektionen

184 000 €; tre inbjudna forskare från Ukraina till Finland

Naturvetenskap och teknik

CHIST-ERA (European Coordinated Research on Long-term Challenges in Information and Communication Sciences & Technologies ERA-NET)

1 154 000 €; tre finländska delprojekt

 

M-ERA-NET 3 (ERA-NET for Research and Innovation on Materials and Battery Technologies, Supporting the European Green Deal

1 250 000 €; sju finländska delprojekt

 

Tandem Forest Values 3

997 000 €; fem finländska delprojekt

 

Finlands Akademis och NSF:s gemensamma utlysning om artificiell intelligens och trådlös kommunikation

1 998 000 €; fem finländska delprojekt

 

Forskarrörlighet främst i samband med besök till länder utanför Europa

416 000 € för finländska forskares besök utomlands, 232 000 € för utländska forskares besök till Finland

 

Finansiering under Ukrainasektionen

241 000 €; fyra inbjudna forskare från Ukraina till Finland

Kultur och samhälle

Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe (CHANSE): Transformations: Social and Cultural Dynamics in the Digital Age

1 700 000 €; tolv finländska delprojekt

 

Trans-Atlantic Platform for the Social Sciences and Humanities: Recovery, Renewal and Resilience in a Post-Pandemic World (RRR)

690 000 €; tre finländska delprojekt

 

Doktorandprogrammet vid Europeiska universitetsinstitutet (EUI)

240 000 €; tio stipendier

 

Nordiska samarbetsnämnden för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning (NOS-HS), medlemsavgift

280 000 €; andel av samtliga projekt och NOS-HS förvaltning

 

NordForsk, Societal Security: Nordic Societal Security in Light of the Emerging Global and Regional Trends

800 000 €

 

Forskarrörlighet främst i samband med besök till länder utanför Europa

130 000 € för finländska forskares besök utomlands, 29 000 € för utländska forskares besök till Finland

 

Finansiering under Ukrainasektionen

75 000 €; två inbjudna forskare från Ukraina till Finland

Mer information

  • planerare Anna Kohonen (kultur och samhälle), tfn 0295 335 152
  • vetenskapsrådgivare Minna Räisänen (naturvetenskap och teknik), tfn 0295 335 072
  • vetenskapsrådgivare Anni Kleino (biovetenskap, hälsa och miljö), tfn 0295 335 161
  • vetenskapsrådgivare Harri Hautala (biovetenskap, hälsa och miljö), tfn 0295 335 019

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Finlands Akademi, kommunikationen
kommunikationsexpert Vesa Varpula
tfn 0295 335 131
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?