Finlands Akademi planerar att öppna en ny utlysning hösten 2023 för att stödja forskare från Ukraina

2.6.2023

Finlands Akademi bereder en ny utlysning av medel för att hjälpa forskare från Ukraina och inbjuda dem till Finland för att bedriva forskning. Utlysningen skulle kunna öppnas i höst 2023, förutsatt att planerna för finansieringen förverkligas. Målet är att stödja utsatta forskare vars arbete i Ukraina har försvårats på grund av Rysslands attack och som nu behöver fysiskt skydd för att kunna utföra sitt forskningsarbete.

Finansieringen söks av en forskare som är verksam i Finland. Sökandens forskningsplats måste förbinda sig till inbjudan. Finansieringen är avsedd för den inbjudna forskarens rese- och levnadskostnader i Finland; finansieringen täcker inte kostnaderna för själva forskningsarbetet.

En liknande utlysning var senast öppen i februari 2023. Då prioriterades sökande som fortfarande befann sig i Ukraina. Huvudfokus i den nya utlysningen kommer att ligga på att stödja forskare som har flytt Ukraina och redan har anlänt till Finland eller ett annat land.

Möjligheten att öppna utlysningen kommer att bekräftas i juni. Mer information kommer att läggas ut på Finlands Akademis webbplats så snart den finns tillgänglig.

Mer information

  • ledande vetenskapsrådgivare Siru Oksa, tfn 0295 335 125
  • vetenskapsrådgivare Ulla Ellmén, tfn 0295 335 011

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

kommunikationsexpert Vesa Varpula
Finlands Akademi
fornamn.efternamn(at)aka.fi
tfn 0295 335 131

Har du frågor eller synpunkter?