Finlands Akademi byter namn på engelska

9.6.2023

Finlands Akademis engelska namn ändras. Det nya namnet är Research Council of Finland, som ersätter det gamla Academy of Finland. Samtidigt kommer de engelska namnen på Akademins forskningsråd att ändras till scientific council.

Måndagen den 5 juni 2023 beslutade Finlands Akademis styrelse att ersätta Akademins tidigare engelska namn Academy of Finland med det nya namnet Research Council of Finland. Det nya namnet kommer att tas i bruk omedelbart. Det nya namnet överensstämmer med namnen på offentliga forskningsfinansiärer i många andra länder.

Utöver det engelska namnet på Finlands Akademi kommer de engelska namnen på Akademins vetenskapliga forskningsråd, dvs. research council, att ändras till scientific council för att tydligt skilja mellan Akademin och forskningsråden. Dessutom kommer det engelska namnet på forskningsrådet för kultur och samhälle att ändras för att bättre återspegla de berörda disciplinerna (social sciences and humanities):

  • det nya engelska namnet på forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö:
    Scientific Council for Biosciences, Health and the Environment
  • det nya engelska namnet på forskningsrådet för kultur och samhälle:
    Scientific Council for Social Sciences and Humanities
  • det nya engelska namnet på forskningsråd för naturvetenskap och teknik:
    Scientific Council for Natural Sciences and Engineering.

Förändringar införs stegvis i Akademins engelskspråkiga material. Akademins engelska logotyp kommer att ändras och webbsidorna uppdateras. Uppdateringarna beräknas vara klara till hösten.

Har du frågor eller synpunkter?