Finlands Akademi öppnar en ny utlysning för att inbjuda forskare från Ukraina till Finland

14.12.2022

Finlands Akademi bereder en utlysning av medel som ska hjälpa forskare från Ukraina att bedriva forskning i Finland. Utlysningen kommer att öppnas i början av 2023. Målet är att stödja forskare vars arbete i Ukraina har förhindrats på grund av Rysslands attack och som behöver fysiskt skydd för att utföra sitt forskningsarbete.

Finansieringen söks av en forskare som är verksam i Finland. Sökandens forskningsplats måste förbinda sig till inbjudan. Finansieringen är avsedd för den inbjudna forskarens rese- och levnadskostnader i Finland; finansieringen täcker inte kostnaderna för själva forskningsarbetet.

Utlysningen har en sammanlagd finansieringsbudget på 500 000 euro. En liknande utlysning var senast öppen i juni 2022.

Mer information

  • Siru Oksa, ledande vetenskaprådgivare, tfn 029 533 5125
  • Ulla Ellmén, vetenskaprådgivare, tfn 029 533 5011

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Finlands Akademi, kommunikationen
kommunikationsexpert Vesa Varpula
tfn 0295 335 131
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?