Akademiker Päiviö Tommila har dött

22.11.2022

Akademiker Päiviö Tommila (f. 1931) har avlidit. Tommila var en framstående historieforskare som i synnerhet forskade kring Finlands politiska historia på 1800-talet, urbanhistoria och journalismens historia. Han var en mycket produktiv och uppskattad vetenskapsidkare som bidrog till eller var redaktör för över femtio verk som belyste olika delar av Finlands historia.

Tommila ledde flera omfattande historieprojekt som resulterade i stora verkserier såsom Suomen kulttuurihistoria (1979–1982), Suomen kaupunkilaitoksen historia (1981–1984), Suomen lehdistön historia (1988), Suomen hallitsijat (2000) och Suomen tieteen historia (2000–2003).

Under sin långa universitetskarriär var Tommila professor vid två universitet och rektor vid ett. Han var professor i Finlands historia vid Åbo universitet 1965–1976, varefter han övergick till en motsvarande tjänst vid Helsingfors universitet 1976–1994. Han var dessutom rektor för Helsingfors universitet 1988–1992.

Tommila bidrog också till att främja det internationella samarbetet inom vetenskap och forskning. Han var med från början i verksamheten av renässansvillan Villa Lante, där Finlands Rominstitut verkar. Han deltog också aktivt i vetenskapssamfundets och stiftelsernas verksamhet bland annat i egenskap av styrelseordförande för Vetenskapliga samfundens delegation samt styrelseordförande och förvaltningsnämndens ordförande för Finska kulturfonden.

Tommila tilldelades titeln akademiker inom vetenskap år 2004.

Läs mer: Akademiker inom vetenskap

Har du frågor eller synpunkter?