Profileringsfinansieringen för universitet har stärkt forskningens kvalitet och genomslagskraft

14.10.2021

Slutrapporterna från de projekt som fått profileringsbidrag från den andra omgången av Finlands Akademis finansiering för att stärka universitetens profilering (Profi 2, 2016–2020) har godkänts. Rapporterna visar att finansieringen har stärkt kvaliteten på forskningen inom profileringsområdena vid alla universitet som fått profileringsbidrag.

Ordföranden för Finlands Akademis styrelse Johanna Myllyharju välkomnar de nya forskningsaktiviteter som lyfts fram i slutrapporterna. Till dessa hör bland annat olika gemensamma plattformar och knutpunkter vid universiteten för forskare inom olika områden. Dessutom är en del av plattformarna också avsedda för samarbete i anslutning till forskning med andra forskningsorganisationer, olika samhällsaktörer eller näringslivet.

”Profileringsbidragens inverkan på forskningens kvalitet syns på flera olika sätt. Forskningsområdena har fått mycket extern finansiering, inklusive flaggskepps- och ERC-finansiering. Slutrapporterna visar också att antalet publikationer och deras kvalitet har stigit under profileringsperioden”, säger Myllyharju.

Ökat samarbete mellan universiteten och näringslivet, bättre stöd för forskningsbaserad utbildning

Universiteten påpekar i slutrapporterna att man inom Profi 2-områdena har stärkt överföringen av universitetsforskningen till företagssektorn samt samarbetet mellan universiteten och näringslivet.

”Profi-finansieringen främjar profileringen av forskningen och den har också möjliggjort nya partnerskap. Högklassig och genomslagskraftig forskning bidrar till utvecklingen av nya produkter och affärsmodeller”, konstaterar Riitta Maijala, överdirektör för forskning vid Finlands Akademi.

Exempel på resultat av samarbetet mellan universiteten och företagsvärlden som nämns i slutrapporterna är bl.a. nya partnerskapsavtal och samprojekt, olika samarbetsplattformar, konferenser och andra gemensamma evenemang, nya spin-off-företag samt patent och uppfinningar.

Slutrapporterna visar också att universiteten effektivt har kunnat ge sitt stöd till beslutsfattande om coronapandemin. Dessutom har universiteten kunnat inleda nya forskningsinfrastrukturprojekt med olika aktörer.

Maijala lyfter också fram betydelsen av profileringsfinansieringen som stöd för utbildning som baserar sig på forskningsrön.

”Mycket aktuella juridiska frågor som gäller globalt ansvar, digitalt lärande inom pedagogik samt betydelsen av konstforskning inom konstfostran är exempel på det stöd som finansieringen har fört med sig vad gäller utvecklingen av kompetens som kräver ett flervetenskapligt grepp.”

Finlands Akademi har delat ut finansiering för att stärka universitetens profilering sedan 2015. Målet är att stödja och påskynda universitetens strategiska profilering för att höja forskningens kvalitet. Akademin har öppnat sex Profi-utlysningar.

Året efter finansieringsperiodens utgång lämnar universiteten in en slutrapport om effekterna av Profi-finansieringen. Elva universitet beviljades sammanlagt 50 miljoner euro inom ramen för Profi 2-utlysningen för åtgärder som förbättrar forskningens kvalitet.

Mer information

  • styrelseordförande Johanna Myllyharju, Finlands Akademi, tfn 0294 485 740, fornamn.efternamn(at)oulu.fi
  • överdirektör för forskning Riitta Maijala, Finlands Akademi, tfn 0295 335 002, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • vetenskapsråd Anne Heinänen, Finlands Akademi, tfn 0295 335 021, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • allmänna frågor: profi(at)aka.fi
  • Universitetens profilering

Finlands Akademi, kommunikationen
kommunikationsexpert Pekka Rautio
tfn 0295 335 040
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?