Marja Makarow och Jan Goetz från Finland valda till Europeiska innovationsrådets styrelse

19.11.2021

F.d. överdirektören för forskning vid Finlands Akademi, professor Marja Makarow har utnämnts till Europeiska innovationsrådets (EIC) nya styrelse. Till EIC:s styrelse utnämndes från Finland också Jan Goetz, som är vd för företaget IQM Quantum Computers.

Europeiska innovationsrådet EIC är en av de viktigaste initiativen i EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont Europa. EIC:s finansiering bidrar till att skapa forskningsbaserad affärsverksamhet i Europa och utvidga verksamheten till global nivå. EIC har en budget på ca 10 miljarder euro för ramprogramperioden 2021–2027.

Källa: European Innovation Council

Har du frågor eller synpunkter?