Akademiker Olli Lehto har avlidit

4.1.2021

Akademiker inom vetenskap Olli Lehto (f. 1925) har avlidit. Lehto var en internationellt känd matematiker, en betydande aktör inom universitetsförvaltningen och även en facklitterär författare.

Lehto utförde sitt huvudsakliga livsverk vid Helsingfors universitet som långvarig professor i matematik samt som universitetets rektor och kansler. Han bedrev matematisk forskning inom klassisk funktionsteori och kvasikonforma avbildningar. Lehto skrev även vetenskapliga monografier och läroböcker som länge har bevarat sin centrala roll på området. Efter att ha gått i pension skrev Lehto också verk om vetenskapens historia.

Lehto var forskarprofessor vid Finlands Akademi 1970–1975. Han var dessutom gästprofessor vid flera utländska universitet och innehade förtroendeuppdrag vid många finländska och internationella vetenskaps- och kulturorganisationer. Han beviljades Statens pris för informationsspridning för ett livsverk 2009.

Olli Lehto tilldelades titeln akademiker inom vetenskap år 1975.

Har du frågor eller synpunkter?