6 miljoner euro för utnyttjande av EuroHPC, kvantdatorer och högpresterande beräkning

15.12.2021

Finlands Akademi har beslutat att finansiera sex forskningskonsortier (totalt 21 delprojekt) och ett enskilt projekt inom specialutlysningen av finansiering för EuroHPC-initiativet, ibruktagande av kvantdatorer och utnyttjande av högpresterande beräkning. Finansieringen uppgår till sex miljoner euro för åren 2022–2024. De finansierade projekten inleds i januari 2022.

Med finansieringen stöds högklassig forskning som rör högpresterande beräkning och ibruktagandet av kvantdatorer och det europeiska partnerskapet EuroHPC samt utnyttjandet av högpresterande beräkning inom olika områden. De finansierade projekten främjar vetenskaplig förnyelse och mångfald, forskningens kvalitet samt både vetenskapligt och samhälleligt genomslag.

Bedömningspanelen poängterade i sitt utlåtande att ansökningarna höll hög kvalitet internationellt. Enligt Finlands Akademis styrelseordförande Johanna Myllyharju, som var ordförande för den sektion som fattade finansieringsbesluten, är det viktigt att kompetensutvecklingen stod i centrum för utlysningen.

”I enlighet med utlysningens mål ville den allmänna sektionen stödja utvecklingen av framtidens beräkningsekosystem och så mångsidigt som möjligt främja en utvidgning av kompetensen också till nya branscher”, säger Myllyharju.

Finansierade projekt

 • Tuula Aalto (Meteorologiska institutet): Towards high resolution atmospheric data-based greenhouse gas budgets by utilizing advances in supercomputing (GHGSUPER)
 • Miguel Caro (Aalto-universitetet): Exascale-ready machine learning force fields
 • Keijo Heljanko (Helsingfors universitet): Massively Parallel Algorithms and Analysis for Metagenomics and Pangenomics (MAPAMEPA)
 • Antti Kemppinen (Teknologiska forskningscentralen VTT Ab): Diverse computing ecosystem for quantum machine learning via optical links
 • Tommi Kärkkäinen (Jyväskylä universitet): High performing machine learning for novel catalyst design
 • Minna Palmroth (Helsingfors universitet): HPC-approach to Ionospheric Situational Awareness (HISSA)
 • Mikko Tolonen (Helsingfors universitet): High Performance Computing for the Detection and Analysis of Historical Discourses

Mer information

 • ledande vetenskapsrådgivare Laura Taajamaa, tfn 0295 335 027
 • vetenskapsrådgivare Oskari Miettinen, tfn 0295 335 053
 • ledande vetenskapsrådgivare Jukka Tanskanen, tfn 0295 335 071
 • vetenskapsrådgivare Anne Uutela, tfn 0295 335 107
 • vetenskapsrådgivare Jussi Varkemaa, tfn 0295 335 140

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

kommunikationsexpert
Vesa Varpula
tfn 0295 335 131

Har du frågor eller synpunkter?