Universitetens profileringsfinansiering har förnyats – läs utlysningstexten

22.1.2020

Utlysningstexten för Profi 6, den sjätte utlysningen av bidrag som ska stärka de finländska universitetens forskningsprofiler, har idag publicerats på Finlands Akademis webbplats. Profi 6 täcker åren 2021–2026. Ansökningar kan inlämnas i Akademins e-tjänst fr.o.m. den 7 maj 2020. Ansökningstiden går ut den 16 juni kl. 16.15 finsk tid.

Ansökan består av blanketter som ifylls i Akademins e-tjänst. De sökande kan bekanta sig med de förnyade blanketterna i förväg.

Nyheter i ansökningsprocessen

Finansieringsinstrumentet för forskningsprofilering har förnyats i samråd med universiteten och med beaktande av två utvärderingar som gjorts på bidragsformen (utvärdering 1, utvärdering 2, på finska).

Den grundläggande målsättningen består: att stödja och påskynda de finländska universitetens strategiska profilering för att utveckla forskningens kvalitet.

Akademin ordnar ett infomöte om utlysningen den 28 januari. Webbsändningen från infomötet kan ses kl. 11.00–12.00. Presentationsmaterialet läggs ut på Akademins webbplats efter mötet.

De viktigaste ändringarna:

 • Ansökans struktur har förenklats på basis av respons från sökande och bedömare.
 • Finansieringsperioden har förlängts till sex år för att möjliggöra en mer långsiktig utveckling av forskningen.
 • Akademin har infört en möjlighet att kommentera expertpanelens utlåtande.
 • Akademin har förenklat ansökningsprocessen:
  • utlysningen öppnas vartannat år – totalt utdelas 100 miljoner euro
  • kostnadsberäkningens obligatoriska indelning i årliga belopp har slopats
  • enklare beskrivning av samarbete och arbetsfördelning
 • överdirektör för forskning Riitta Maijala, tfn 0295 335 002, profi(at)aka.fi
 • vetenskapsråd Anne Heinänen, tfn 0295 335 021, profi@aka.fi
 • vetenskapsrådgivare Sanna Marjavaara, tfn 0295 335 070, profi@aka.fi
 • ledande vetenskapsrådgivare Helena Vänskä, tfn 0295 335 036, profi@aka.fi
 • utlysningstext för Profi 6

 

Finlands Akademi, kommunikationen
webbinformatör Vesa Varpula
tfn 029 533 5131
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?