Kari Alitalo tilldelas hederstiteln akademiker inom vetenskap

27.11.2020

Forskningsdirektör och professor emeritus Kari Alitalo och professor emerita Kaisa Häkkinen är nya akademiker inom vetenskap. Republikens president Sauli Niinistö tilldelade dem akademikers titel vid presidentföredragningen idag den 27 november.

Titeln akademiker inom vetenskap kan samtidigt innehas av sexton utomordentligt meriterade finländska vetenskapsidkare. Republikens president beviljar akademikertitlarna på framställning av Finlands Akademi.

”I kristider får vetenskaplig kunskap större betydelse i beslutsprocesserna”

Kari Alitalo (f. 1952) är direktör vid Wihuris Forskningsinstitut där sju forskargrupper bedriver forskning i mekanismerna bakom hjärt-, blodkärls- och lymfsjukdomarnas uppkomst. Forskningsprojekten studerar hur t.ex. förhöjda fettvärden i blodomloppet, fetma och därmed förknippad störning i ämnesomsättningen och vävnadsinfektion påverkar ådrorna och olika sjukdomars uppkomst.

Alitalo är vetenskaplig direktör också vid det multiprofessionella flaggskeppsprojektet iCAN (Digital Precision Cancer Medicine Flagship), där forskare, samarbetspartner inom biovetenskap och medicin samt andra aktörer bedriver cancerforskning. Projektet har som mål att fram nya, exaktare cancerbehandlingar.

Alitalo berättar att forskarna inom biomedicin i dagens pandemiläge ser förändringar som återspeglas såväl i själva forskningen som i betydelsen av vetenskaplig kunskap i samhället och dess beslutsprocesser.

”Under pandemin har forskarsamhället snabbt aktiverats och har via sina nätverk kunnat göra bruk av sin mångsidiga vetenskapliga kompetens i krisläget. I kristider får vetenskaplig kunskap större betydelse i beslutsprocesserna. Det förutsätter att slutsatserna kan omsättas i praktiken mitt i det politiska tumultet och att budskapet fås fram i den globala informationsförmedlingen”, säger Alitalo.

För forskningsarbetet har pandemin haft konkreta konsekvenser: forskarutbytet har blivit långsammare. Om situationen fortsätter kan samarbetets djup och det ömsesidiga förtroendet försvagas. Långsammare ekonomisk tillväxt kan avspeglas direkt i forskningsfinansieringens volym.

”Samtidigt fortgår forskningens snabba utveckling, och för att till exempel nya tekniker och forskningsmetoder ska kunna introduceras måste kompetensen stärkas, kunskapsunderlaget breddas och forskningens infrastrukturer utvecklas. Det mångsidiga internationella samarbetet har haft en gynnsam inverkan även på detta”, berättar akademikern.

Kari Alitalo har sedan 1999 lett Helsingfors universitets forskningsprogram inom cancerbiologi och cancermedicin. Han var professor i medicinsk biokemi vid Åbo universitet 1986–1987, forskarprofessor vid Finlands cancerinstitut 1987–1988 och professor i cancerbiologi vid Helsingfors universitet 1989–1993. Alitalo utnämndes till permanent akademiprofessor 1993 och var utan avbrott anställd vid Finlands Akademi till den 31 maj i år.

Mer information

  • Akademiker Kari Alitalo, tfn 050 500 3572, kari.alitalo(at)helsinki.fi
  • Finlands Akademis generaldirektör Heikki Mannila, tfn 0295 335 001, heikki.mannila(at)aka.fi
  • Läs om akademiker Kaisa Häkkinen

Material

Finlands Akademi, kommunikationen
Riitta Tirronen, kommunikationsdirektör
tfn 0295 335 118
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?