Drygt 4 000 ansökningar till Finlands Akademis utlysningar i september

13.10.2020

Finlands Akademi mottog sammanlagt 4 234 ansökningar till de utlysningar som var öppna i september 2020. Ansökningar av delprojekt i konsortier har räknats som skilda ansökningar. Om varje konsortieansökan räknas som en ansökan blir antalet ansökningar 3 393.

I år ökade det totala antalet ansökningar särskilt till följd av de ansökningar som lämnades in till de specialutlysningar som öppnades i enlighet med statens fjärde tilläggsbudget och planen för de offentliga finanserna för 2021–2024. I fjol inkom totalt 3 508 ansökningar i septemberutlysningen, om ansökningar av delprojekt i konsortier räknas som skilda ansökningar.

Akademiprojektsbidrag var den populäraste bidragsformen med totalt 1 408 ansökningar (år 2019 inkom 1 392 ansökningar). Totalt 602 personer (2019: 550) ansökte om bidrag för anställning som akademiforskare och 827 personer om bidrag för anställning som forskardoktor (2019: 744).

Forskningsrådet för naturvetenskap och teknik mottog totalt 1 281 ansökningar (2019: 1 230). Forskningsrådet för kultur och samhälle fick 910 ansökningar (2019: 970) och forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö fick 909 ansökningar (2019: 925). Dessutom mottog Akademin 34 ansökningar om understöd för idrottsvetenskapliga forskningsprojekt. Bedömningen av dessa ansökningar sköts i paneler som organiseras av forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö.

Ansökningarna till specialutlysningarna som öppnades utifrån statens tilläggsbudget och planen för de offentliga finanserna fördelades på följande sätt:

  • Specialfinansiering för partnerskapsnätverk inom forskning, utveckling och innovation: 71 ansökningar
  • Specialfinansiering för forskning om krisberedskap och försörjningstrygghet: 65 ansökningar
  • FIRI – forskningsinfrastrukturer som samarbetsplattformar: 54 ansökningar
  • Flaggskeppsprogrammet 2020: 18 ansökningar
  • Specialfinansiering för forskning på systemnivå om begränsning av och anpassning till klimatförändring: 51 ansökningar.

I bifogade tabell finns antalet ansökningar inom de övriga bidragsformerna.

Finansieringsbesluten om specialutlysningarna fattas i slutet av 2020 och i januari 2021. Finansieringsbesluten om de andra utlysningarna fattas i april–juni 2021.

Mer information

Finlands Akademi, kommunikationen
kommunikationsexpert Pekka Rautio
tfn 0295 335 040
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?