Antarktisforskning får 2,5 miljoner euro

11.11.2020

Finlands Akademis Finlands Akademis sektion för Antarktisforskning har beviljat forskningsprojekt 2,5 miljoner euro från utlysningen inom Antarktisforskning. Utlysningen var öppen i april 2020.

Finansieringen syftar till att ta fram internationellt viktiga nya initiativ inom Antarktisforskning. I enlighet med strategin för finsk Antarktisforskning (2014) ska finansieringen stödja interaktiv och mångvetenskaplig forskning. Internationellt samarbete var en förutsättning för de finansierade projekten.

Mer information

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Finlands Akademi, kommunikationen
kommunikationsexpert Vesa Varpula
tfn 0295 335 131
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?