Akademiker Albert de la Chapelle har avlidit

11.12.2020

Akademiker Albert de la Chapelle (f. 1933) har avlidit. De la Chapelle hade en imponerande forskarkarriär inom medicinsk genetik. Hans karriär omfattade ca 50 år och fortsatte fram till de senaste åren. Han undersökte de viktigaste problemen inom medicin med hjälp av de mest lämpliga och aktuella metoderna. I början av sin karriär forskade han särskilt kring X-kromosomavvikelser. Senare undersökte han genetiska fel i det finländska sjukdomsarvet och den genetiska bakgrunden till ärftlig tarmcancer. Den finländska forskningen kring sjukdomsalstrande gener är internationellt ansedd och uppskattad till stor del tack vare de la Chapelles arbete och hans utmärkta internationella kontakter.

De la Chapelle utnämndes till Finlands första professor i medicinsk genetik vid Helsingfors universitet 1974. Åren 1985–1995 var han Finlands Akademis akademiprofessor, och hans forskargrupp utnämndes till spetsforskningsenhet 1994. Han arbetade sedan 1997 som professor i cancergenetik vid Ohio State University i USA och som direktör för universitetets forskningsprogram inom cancergenetik.

År 1997 valdes han till utländsk medlem av amerikanska National Academy of Sciences och 2002 fick han William Allan-priset från American Society of Human Genetics för sina insatser inom cancergenetik. De la Ch

Har du frågor eller synpunkter?