9 miljoner euro för forskningsprojekt inom ICT 2023-programmet

3.11.2020

Finlands Akademis forskningsråd för naturvetenskap och teknik har beviljat forskningsprojekt 9 miljoner euro i finansiering inom ramen för forsknings-, utvecklings- och innovationsprogrammet ICT 2023. Finansieringen utlystes under två teman: Nya IKT-lösningar för rymdsektorn och branscher som utnyttjar rymddata och IKT-teknik för den digitala omvälvningen inom industrin.

Finlands Akademi och Business Finland genomför ICT 2023-programmet tillsammans. Programmets syfte är att förbättra kunskaperna inom databehandling och främja det vidsträckta utnyttjandet av IKT-baserade lösningar.

Mer information

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Finlands Akademi, kommunikationen
kommunikationsexpert Vesa Varpula
tfn 0295 335 131
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?