2021 lyfts fram som året för forskningsbaserad kunskap

9.1.2020

2021 har utsetts till forskningsbaserade kunskapens år. ”Kunskap tillhör oss alla” är en slogan som beskriver temaårets centrala budskap. Temaåret inbjuder alla att bekanta sig med mångsidiga och pålitliga informationskällor, allt från forskningsdata och statistik till utredningar och analyser, samt att utnyttja informationen i sitt eget liv och enligt sina egna intressen.

Under temaåret kommer ett flertal aktörer, t.ex. de som producerar, utnyttjar och förmedlar information, att kunna lyfta fram sitt arbete. Med hjälp av temaåret får aktörerna större synlighet för sin verksamhet genom att de beaktar temaårets mål och utnyttjar dess samordning samt den visuella identiteten vid sina egna evenemang. För temaåret introduceras effektiva kommunikationskanaler så att informationen om årets program når medborgare, beslutsfattare, företag, aktörer inom den offentliga sektorn, föreningar och alla andra intresserade i större utsträckning än enskilda aktörer.

Den forskningsbaserade kunskapen, dess synlighet och användbarhet främjas på många olika sätt runtom i Finland. Undervisnings- och kulturministeriet, Finlands Akademi och Vetenskapliga samfundens delegation har beslutat att lansera ett projekt för att stödja temaåret, öka temats synlighet och stärka samarbetet mellan deltagarna.

Planeringen av temaåret är för närvarande under beredning. Till projektet anställs en generalsekreterare och en kommunikationsexpert som ansvarar för samordningen och den gemensamma kommunikationen kring förberedelserna och genomförandet av temaåret. På det strategiska planet leds generalsekreterarens och kommunikationsexpertens arbete av en styrgrupp. Utöver den avlönade personalen och styrgruppen spelar också alla andra deltagande aktörer en viktig roll i temaåret genom att de integrerar sina egna program och sin egen verksamhet i temaårets program. Alla intresserade är varmt välkomna att delta.

2021 lyfts fram som året för forskningsbaserad kunskap

  • Paavo-Petri Ahonen, undervisningsråd, Undervisnings- och kulturministeriet, tfn 0295 330 247
  • Tiina Jokela, vetenskapsråd, Finlands Akademi, tfn 0295 335 046
  • Mandi Vermilä, ansvarig evenemangsproducent, Vetenskapliga samfundens delegation, tfn 09 228 69 221

Har du frågor eller synpunkter?