Sex miljoner euro till forskning inom nyttoanvändning av koldioxid

18.12.2019

Finlands Akademi har valt ut nio forskningskonsortier med 18 delprojekt som ska finansieras i Nytta av kol (C1 Value)-akademiprogrammet. Forskningskonsortier finansierades med sex miljoner euro totalt. De finansierade projekten inleds i januari 2020.

I projekten undersöks bland annat kemiska reaktioner varmed koldioxid kan omvandlas till t.ex. bränsle eller råvara för den kemiska industrin. Forskningsobjekt omfattar reaktionsrutter, enzymer och katalysatorer samt förbättrad energieffektivitet vid återhämtning av koldioxid.

Programmet Nytta av kol eftersträvar vetenskapliga öppningar, en ny kunskapsbas och en förstärkning av den finländska vetenskapliga kompetensen inom undersökning av kol i atmosfären. Utöver den vetenskapliga effektiviteten har programmet potential att påverka den globala klimatförändringens framskridande och hjälpa Finland att uppnå sina klimatmål. Programmets finansieringsperiod inleds 2020 och tar slut i slutet av 2023.

År 2019 finansierar Finlands Akademi elva akademiprogram. Ett akademiprogram är en forskningsstyrd, tematisk och målinriktad sammanslutning av flera forskningsprojekt som främjar forskningens förnyelse och eftersträvar vetenskapligt och annat genomslag. Ett akademiprogram stöder högklassig, mångvetenskaplig och interdisciplinär forskning, bildar nätverk mellan forskare och fungerar som en plattform för internationellt forskningssamarbete.

Mer information

  • programchef Saila Seppo, tfn 0295 335 109, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • programchef Tommi Laitinen, tfn 0295 335 057, fornamn.efternamn(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?