NOS-HS utlysning 2019 för forskarverkstäder inom kultur- och samhällsforskning är öppen

26.4.2019

NOS-HS (Nordiska samarbetsnämnden för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning) är forskningsfinansiärernas gemensamma nätverk som stärker vetenskaplig förnyelse och forskarnas internationella samarbete. Finlands Akademis forskningsråd för kultur och samhälle deltar i nätverkets verksamhet. NOS-HS finansierar nordiska forskarverkstäder inom kultur- och samhällsforskning, där forskarna för samman experter på ett bestämt tema för att fördjupa forskningssamarbete inom nya utvecklingar. Man kan också förbereda gemensamma ansökningar till internationella finansieringsutlysningar.

Deltagarna ska vara forskare i olika stadier av karriären från minst tre nordiska länder. Man kan ansöka finansiering för en serie av verkstäder (2‒3 verkstäder) som organiseras under 2020‒2021. Finansiering som beviljas ligger mellan 29 000‒43 000 euro per serie.

Ansökningstiden börjar på torsdag den 25 april och går ut på måndag den 3 juni 2019 kl. 16.15 finsk tid. Ansökningstiden är bindande.

Ansökningarna lämnas in i Finlands Akademis e-tjänst.

Utlysningstexten och anvisningar för ansökan och bilagor finns på NOS-HS:s webbplats.

Har du frågor eller synpunkter?