Föräldrarnas socioekonomiska status sammanhänger med ungdomarnas studieframgång

4.10.2019

Enligt en ny undersökning har social ojämlikhet alltmer ökat i Finland under de senaste två årtiondena. I sin akademifinansierade undersökning, professor Katariina Salmela-Aro vid Helsingfors universitet och professor Anna Katyn Chmielewski vid Toronto universitet studerade hur föräldrarnas socioekonomiska status påverkar barnens och ungdomarnas studieframgång. Forskningsrön bevisar att det finns i Finland ett växande gap i studieframgång mellan ungdomar med olika sociala bakgrund. Föräldrarnas höga socioekonomiska status bidrar ungdomarnas framgång i skolan, medan lägre socioekonomiska status förminskar ungdomarnas möjligheter till skolframgång.

Enligt Salmela-Aro kan man se två tydliga trender i forskningsrön. Den första trenden bevisar att för elever som började skolan under 1957–2000, minskade betydelsen av föräldrarnas socioekonomiska status för deras skolframgång ständigt. Det ser ut att bland annat införandet av grundskolan i 1970-talet minskade betydelsen av föräldrarnas socioekonomiska status. En motsatt trend syns i ungdomar som började skolan efter året 2000.

”Denna kraftigt växande trend bevisar att föräldrarnas socioekonomiska status är år för år alltmer central för ungdomarnas skolframgång. Samma resultat syns om föräldrarnas socioekonomiska status mätas på basis av deras utbildning eller yrke”, säger Salmela-Aro.

Forskningsmaterialet var omfattande och innehöll resultat från 18 internationella undersökningar som mätte nyckelkompetenser: FIMS (1960), SIMS (1980), FISS (1970), SISS (1984), FIRCS (1970), RLS (1991), TIMSS (1999, 2011 och 2015), PIRLS (2011) samt PISA (2000–2015).

Den vetenskapliga artikeln publiceras i boken Socioekonomisk ojämställdhet och elevernas framgång – internationella trender, politik och praxis (Sosioeconomic inequality and student outcomes – Cross-national trends, policies and practises). Publiceringsevenemanget organiseras i Europeiska kommissionen 14 oktober 2019. Kommissionen har betonat hur intressanta Finlands resultat är.

Mer information

  • professor Katariina Salmela-Aro, p. +358 50 415 5283, fornamn.efternamn(at)helsinki.fi

Har du frågor eller synpunkter?