Akademins ansökningsrådgivning betjänar även under sommaren

25.6.2019

Utlysningstexten för septemberutlysningen har publicerats. Många beredar sina ansökningar under sommaren. Utlysningstexten innehåller information om varje utlysnings kontaktperson, som kan kontaktas för övriga uppgifter. Eftersom kontaktpersonerna firar semester, det kan hända att du inte direkt når din kontaktperson.

Det säkraste och snabbaste sätt att få råd är att använda Finlands Akademis fråga och tyck till-blankett, det vill säga Akademins Helpdesk.

Blanketten innehåller en punkt för vem du vill kontakta, där du ska välja ansvarsområdet enligt din egen vetenskapsgren (ansvarsområdet för forskning i biovetenskap, hälsa och miljö, ansvarsområdet för forskning i kultur och samhälle och ansvarsområdet för forskning i naturvetenskap och teknik). Meddelanden i Helpdesk läsas varje dag.

Har du frågor eller synpunkter?