Hur behandlas personuppgifter i rapporterna?

Behandlingen av personuppgifter beskrivs i en separat dataskyddsbeskrivning som kan läsas på Akademins webbplats på sidan Dataskydd.

Har du frågor eller synpunkter?