RSF:s motfinansiering för Horisont 2020

7 april 2020
27 oktober 2020 kl. 16.15 finsk tid
Under behandling

Rådet för strategisk forskning (RSF) vid Finlands Akademi beviljar nationell motfinansiering till forskningsplatser för sådana forskningsprojekt som har fått finansiering inom ramen för prioriteringen Samhällsutmaningar i Horisont 2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation.

Målet med finansieringen är att uppmuntra forskningsorganisationer att delta i beredningen av projekt till kommande EU-utlysningar.

Innan du fyller i ansökan i e-tjänsten (SARA), läs noggrant igenom utlysningstexten och finansieringsvillkoren.

Om det förekommer skillnader mellan utlysningstexten och finansieringsvillkoren är det villkoren som gäller. Om det förekommer skillnader mellan den finska versionen av utlysningstexten och den svenska eller engelska översättningen är det den finska texten som gäller.

Läs hela utlysningstexten på den här sidan. Skriv ut texten eller spara den i PDF-format via tryckknappen.

Öppna alla

Har du frågor eller synpunkter?