Flaggskeppsprogrammets interimsutvärdering: utlysning för flaggskepp som valts i första och andra flaggskeppsutlysningen

1.4.2021
15.6.2021 kl 16.15 finsk tid
90 mijoner euro
4 år
Under behandling

Utlysningstexten finns endast på engelska.

Har du frågor eller synpunkter?