Flaggskeppsprogrammets halvtidsutvärdering: utlysning för flaggskepp som valts i tredje flaggskeppsutlysningen

14.4.2023
20.6.2023
högst 40 miljoner euro
1.9.2024-30.6.2028
Under behandling

Utlysningstexten finns endast på engelska.

Har du frågor eller synpunkter?